medan.sk

sledujte nás:

Varenie, faux pas a iné kuriozitky

Pri otváraní sa inej kultúre je najlepšie zo všetkého to, že všetky nové veci dávajú zmysel i napriek tomu, že sú odlišné od našej kultúry. V Keni sa varenie každého jedla začína tým, že sa smaží cibuľa. Rozdiel je však vo finálnej podobe. Znakom dobre pripraveného jedla je čierna pripečená cibuľa. Pri vyslovovaní slov sa kladie dôraz na každé jedno písmenko. Zámena, čo i len jedného písmena, môže pre cudzinca znamenať spoločenské faux-pas. V Keni nie sú odpadkové koše. Namiesto nich majú ľudia na svojich pozemkoch vykopané diery, do ktorých hádžu odpadky, a každú noc ich pália. Strážnici pozemkov nosia namiesto klasickej strelnej zbrane luky a šípy. Mŕtvy sa nepochovávajú na cintoríne, ale na poli, ktoré patrí pozostalým. Byť pochovaný na cintoríne znamená hanbu, symbol toho, že mŕtvy nebol dobrým členom rodiny, a nikto ho nechce mať vo svojej blízkosti. Súčasťou pohrebného rituálu je fotenie každého účastníka zvlášť. Po obrade sa stromy oblepia lepiacou páskou, na ktorú sa prichytia všetky fotografie. Každý zo zúčastnených má možnosť odkúpiť si vlastnú fotografiu, a tak finančne pomôcť pozostalým.

zdroj: zuzana molcan