V rozhovoroch výrazne dominujú muži

V prvom polroku 2015 sledoval Medan.sk každý týždeň v rubrike Diktafooon, koho spovedajú novinári. Monitorovali sme hostí politických diskusií, respondentov profilových rozhovorov, ale aj hostí Nočnej pyramídy Rádia Slovensko a iných publicistických programov.

Pre novinárov, samozrejme, nie je dôležité pohlavie respondenta, ale jeho dostupnosť a relevantnosť pre aktuálnu tému. Nasledujúci prehľad má preto len kvantitatívnu výpovednú hodnotu a hovorí o tom, koľko žien a mužov sa vyjadrovalo k medializovaným témam v danom období.

Ukazuje sa, že dominancia mužov je jasná v politických a ekonomických témach (politické diskusie, ekonomické tituly). Profilová relácia „Vec verejná“, ktorú moderuje skúsený Michal Tvarožek, skončila v rebríčku na poslednom mieste a bola z pohľadu rozdelenia respondentov na mužov a ženy najvyváženejšia spomedzi 24 sledovaných zdrojov.

Graf: Pohlavie respondentov v 1.polroku 2015

Zdroj infografiky: drugwatch.com
Zdroj infografiky: drugwatch.com

Muži dominovali na celej vzorke sledovaných médií, i na vzorke printov a v televízii a v rozhlase.

Tabuľka: Rozdelenie respondentov vyjadrujúcich sa k téme v konkrétnom médiu podľa pohlavia

MédiumReláciaMužŽenaSpoluMuži v %
TA3Tak takto ?!25025100
TA3Analýzy a trendy4825096
TA3V politike102610894.44
JednotkaO 5 minút 127768392.77
TA3Téma dňa2091722692.48
Trend6577290.28
Rádio SlovenskoSobotné dialógy4364987.76
Rádio ExpresB. Závodský naživo1061512187.61
DvojkaSprávy a komentáre2123224486.89
Hospodárske noviny3526341584.82
Týždeň52116382.54
Extra plus921181.82
SME1824122381.61
Rádio SlovenskoZ prvej ruky2064725381.42
DvojkaVečera s Havranom55136880.88
Forbes3594479.55
Rádio LumenZaostrené3294178.05
Stratégie38114977.55
Plus 7 dní3093976.92
Denník N1515220374.38
Pravda 1736223573.62
Rádio SlovenskoNočná pyramída1174816570.91
Profit25113669.44
Rádio SlovenskoVec verejná16102661.54

Metodika: Štatistika zobrazuje respondentov, ktorých pozývali televízne a rozhlasové relácie alebo ich oslovili printoví novinári. Mohlo ísť aj o krátke rozhovory uverejnené pri spravodajskom texte, ale aj o veľké profilové rozhovory. V printe sme nesledovali športovú rubriku, ale napríklad rozhovory s kandidátmi na prezidenta SZĽH áno. Sledovali sme 24 zdrojov, v období od 1.1.2015 do 30.6.2015.