V medializácii porazil Sajfa Adelu

Medan.sk prefiltroval archív článkov všetkých monitorovaných slovenských médií za obdobie január 2010 – september 2013. Chceli sme zistiť, ktorý z dvojice moderátorov sa v článkoch, ktoré obsahovali kľúčové slovo Fun rádio, medializoval najviac.

Duel medializácie vyhral Sajfa (prehľadávali sme aj meno Matej Cifra). Fun rádio sa za sledované obdobie medializovalo v 1008 príspevkoch, 89% príspevkov neobsahovalo meno jedného z dvojice moderátorov.

Adela zaostala za Sajfom o 28 príspevkov. Spolu sa známi moderátori medializovali v 35-tich príspevkoch.

Pozrite si výsledný počet príspevkov každej skúmanej kategórie a vývojový graf všetkých kategórií.

 Funradio_katagorie vývoj_medializacie

Metodika: Výber článkov podliehal kľúčovému slovu Fun rádio (rádio Fun). V týchto príspevkoch sme následne filtrovali mená Adela Banášová a Sajfa (Matej Cifra).