V dnešných denníkoch nie je takmer žiadna inzercia

Medan.sk chcel dnes porovnávať inzerciu v slovenských denníkoch. No porovnávať nebolo takmer čo. Celostranový inzerát si dnes v slovenských denníkoch nezaplatila žiadna banka, telefónny operátor, poisťovňa či obchodný reťazec. Aj inzercií v rozsahu polovice strany bolo veľmi málo.

V Plus jeden deň sme našli polstranovú inzerciu Tatra banky. V Hospodárskych novinách mala polstranovú inzerciu Slovenská sporiteľňa. V Novom Čase inzerovala spoločnosť Telefónica na ploche jednej tretiny strany. Celostranové inzercie v denníkoch odkazovali len na vlastné tituly alebo na erotické linky (denník Šport), vysoké školy (príloha Pravdy) či mix rôznej inzercie (Nový Čas).

Pozrite si stručný prehľad za všetky denníky:

SME (29.1.2013)

Nemalo žiadnu celostranovú ani polstranovú inzerciu. V celom dnešnom vydaní sa len v malých plochách inzerovalo TV OKO, SME ženy, Magazín zdravia a ešte dve drobné inzercie.

Pravda (29.1.2013)

Pravda síce mala dve celostranové inzercie, ale prvá sa týkala jej predplatiteľskej súťaže a druhá oznamovala vydanie mapy nehodových úsekov. Dve polstranové inzercie boli na prílohu Krížovky a na vernostný program pre predplatiteľov. V prílohe o príspevkoch pre zamestnanie absolventov a vzdelávaní, ktorá vyšla na 28 stranách,  boli dve celostranové inzercie (Paneurópska vysoká škola,  Ekonomická univerzita v Bratislave).  Ďalej v tejto prílohe bolo zopár polstranových a menších inzerátov.

Hospodárske noviny (29.1.2013)

Celostranovú inzerciu nemali. Polstranovú inzerciu mala len Slovenská sporiteľňa. Ďalšia inzercia mala veľkosť tretiny strany (inzerát na HN, HN Club, HN Forum, časopis Diabetik, HN Business week, HN seminár).

Zdroj: koláž titulných strán slovenských denníkov, 29.1.2013
Zdroj: koláž titulných strán slovenských denníkov, 29.1.2013

ÚJ SZÓ (29.1.2013)

Mal len jednu inzerciu na pol strany, ktorá však odkazovala na jeho prílohy a potom ešte drobnú inzerciu, ktorá sa prevažne týkala príloh ÚJ SZÓ.

Nový Čas (29.1.2013)

Mal dve celostranové inzercie.  Jedna odkazovala na Nový Čas pre ženy, druhá celá strana sa skladala z drobnej inzercie a inzerátov.  Polstranové inzeráty boli  dva (Centrálny depozitár cenných papierov, Forbes).  Inzeráty vo veľkosti tretiny strany  boli tri (Telefónica Slovakia, Nehnutelnosti.sk, Nový Čas bývanie).

Plus jeden deň (29.1.2013)

Polstranová inzercia na Tatra banku (Smart fond) a titul Rodinné domy 2013. Ďalšia inzercia bola len menšieho rozsahu a to prevažne na vlastné tituly.

Šport (29.1.2013)

Mal celostranovú inzerciu na strane 33 (erotické linky) a potom tri menšie (Good angels, Olympijská kvalifikácie žien v ľadovom hokeji 2013, erotické linky).