medan.sk

sledujte nás:

V Čechách štartuje nový portál o médiách

Česká spoločnosť NEWTON Media, a.s. spúšťa od 9. septembra 2013 nový portál o médiách. Doteraz používaný analytický web Mediainfo.cz prešiel výraznou premenou a chce si nájsť miesto na českom mediálnom trhu. Slovenské NEWTON Media, spol. s r.o. prevádzkuje od apríla 2012 Medan.sk. Obidva projekty pôjdu svojou vlastnou cestou. Nový český web o médiách vám predstavujeme ako prvý. Na otázky nám odpovedal redaktor portálu Martin Maruniak.

Zdroj: NEWTON Media, a.s.

Zdroj: NEWTON Media, a.s.

Aká je podľa vás situácia, nasýtenosť trhu, čo sa týka mediálnych portálov v ČR?

Mediainfo.cz vstupuje na trh v čase (a asi nielen z pohľadu médií) mimoriadne turbulentnom. Médiá prechádzajú vlastníckymi, organizačnými zmenami … preto sme si ideálnejšiu dobu azda ani nemohli vybrať. Vieme samozrejme, že nie sme jediný portál, ktorý sa v Česku zameriava na dianie v mediálnom svete. Naša jedinečnosť, ale spočíva vo vlastnom obsahu. Ten budeme vytvárať nielen na základe výberu zaujímavých informácií z médií, ale ponúknuť chceme i komentáre renomovaných analytikov (tí mimochodom na našich stránkach dostanú skutočne štedrý priestor). Ďalším rozdielom je to, že sa náš záujem neobmedzuje len na české médiá, pripravujeme i pravidelné informácie spoza hraníc.

O čom chce písať nový portál Mediainfo.cz?

Našou predstavou je vytvoriť Mediainfo.cz ako živý portál o dianí v médiách. Od 9. septembra 2013 9:09 hod. (nezaškodí trošku hravosti) budeme denne, spoľahlivo a prehľadne písať o médiách. Nielen o tom, o čom informujú a akými témami žijú, ale aj o postojoch a názoroch novinárov, teda priamo ľudí, ktorí médiá vytvárajú. Našim, priznávam ambicióznym cieľom, je ukázať možnosti dátovej žurnalistiky a zberu informácií v našich podmienkach. Našou unikátnou výhodou je oproti iným mediálno-informačným projektom, prístup do databáz Newton Media a Anopress. K dispozícii sú tak dáta, ktoré nik iný nemá. Disponujeme  možnosťou nazerať na médiá ako na celok, so znalosťou toho, čo sa píše v médiách a s využitím potenciálu mediálnych analýz.

Koho považujete za konkurenciu?

Mediainfo.cz nie je novým portálom, ale časom a predovšetkým čitateľmi overenou a rešpektovanou značkou. Nezačíname od nuly, sme zárukou spoľahlivých informácií z mediálneho prostredia. Na túto tradíciu chceme nadviazať, aj keď si doba a priority vyžiadali re-launch značky Mediainfo.cz. Zmena sa ale neobmedzila len na nový obal – vizuálnu stránku, ale predovšetkým i obsahovú. Nemáme ambíciu poskytovať spravodajstvo v tom zmysle ako ostatné weby, ktoré využívajú spravodajstvo tlačových agentúr alebo agregujú správy z iných webov. Z uvedeného tak vyplýva, že sa preto nedá hovoriť o konkurencii. Vybrali sme si inú cestu – už teraz sa od ostatných mediálnych portálov odlišujeme napríklad sieťou externých spolupracovníkov, ale i týmom skúsených  mediálnych analytikov. To je naša najvyššia devíza, ktorú sa budeme snažiť zúročiť. Prioritou je pôsobiť odborne a ľahko, nie prvoplánovo bulvárne. Chceme prinášať nové pohľady na známe skutočnosti, nie len iba informovať o známych udalostiach. Myslíme si, že myšlienky môžu byť kontroverzné, nie ale ich forma.