Televízne inscenácie

Zaujalo nás, že česká verejnoprávna Jednotka má programové sloty aj na televízne inscenácie. Zisťovali sme, prečo na Slovensku idú výhradne na Dvojke.

ČT inscenácie zaraďuje na ČT1, ČT2 i ČT art

Česká televízia na prvom programe nevysiela len obľúbené české filmové komédie a seriály, ale aj pôvodné televízne inscenácie z pražského, brnenského a ostravského archívu. „Vybrané tituly zaraďujeme do programových okien v dopoludňajších, odpoludňajších časoch i prime time na ČT1, ČT2 a ČT art, a to podľa špecifikácie daného programového okna,“ odpovedala Michaela Zahrádková z tlačového oddelenia ČT.
Dva večerné programové okná má aktuálne ČT1 o 22:00 hod. v utorok a v nedeľu. ČT uvádza, že napríklad utorková sledovanosť je okolo 9,47 % (12,5% share). Podobný programový blok má ČT art v nedeľu večer, kedy vysiela cyklus s názvom Herecké hviezdy. Ten mal „v tomto roku sledovanosť 0,22 – 2,65% share,“ vyberáme z odpovede ČT.

O mrtvých jen dobře
O mŕtvych len dobre. Detektívny príbeh z vidieka, 1985. Vysielala ČT1 10.11.2015 o 22:00 hod.

RTVS inscenácie zaraďuje len na Dvojku, čiastočne sa to zmení

RTVS dáva priestor televíznym inscenáciám iba na Dvojke. V dopoludňajšom čase tu vysiela staršie televízne filmy a inscenácie hlavne pre mládež. Na obed vysiela i staršie folklórne pásma, archívne hudobné a kultúrne programy. Popoludnie pracovných dní zvykne zaplniť aj staršími televíznymi filmami. Silný blok pre inscenácie má Dvojka v sobotu, kedy Emil Horváth uvádza cyklus Herecké legendy.
Špecifický programový prístup Jednotky k televíznym inscenáciám potvrdzuje aj Juraj Kadáš, PR manažér RTVS: „Jednotka sa predovšetkým sústredí na premiérovú pôvodnú tvorbu, archívne inscenácie vysielame na Dvojke.“

vcela
Jednotka aktuálne vysiela Tisícročnú včelu.

Jednotka aktuálne vysiela vo štvrtkovom hlavnom vysielacom čase Tisícročnú včelu, ktorú nasadila po odvysielaní filmovej série Nevera po slovensky. Práve tieto seriály dobre ilustrujú stratégiu Jednotky. Tá zaraďuje len úzky okruh často sa opakujúcich klenotov staršej slovenskej tvorby. Jednotka sa viac otvorí pôvodnej televíznej tvorbe v roku 2016: „V súvislosti so 60. výročím začiatku televízneho vysielania na Slovensku, ktoré budeme oslavovať na budúci rok, však chystáme viacero slotov na Jednotke a tiež na Dvojke, v ktorých si pripomenieme najkvalitnejšiu televíznu tvorbu z minulých rokov. Na Dvojke rovnako pripravujeme aj večerný slot so zaradením inscenácií, ktoré boli vyrobené a odvysielané v rámci slávnych „Bratislavských pondelkov“,“ odpovedal nám Juraj Kadáš z RTVS.

Obidve Jednotky sú pre väčšinového diváka

Vychádzame z toho, že ČT1 aj Jednotka RTVS sú verejnoprávne kanály, ktoré oslovujú väčšinového diváka. Naša Jednotka má oproti českej užšiu pluralitu programov. ČT1 vysiela archív aj v piatky večer, kedy zaraďuje staršie zábavné programy.
Zdá sa, že RTVS nechce odvážnejším krokom ohroziť aktuálnu sledovanosť Jednotky. Na príklade ČT1 vidíme, že istý priestor na to je, ale až po 22:00 hodine.