medan.sk

sledujte nás:

STV v septembri bez telerána

(komentár)

Na webovej stránke STV je už zverejnený program Jednotky a Dvojky na prvý septembrový týždeň. Okrem malých zmien je zrejmé, že rána sa ani v tejto sezóne nezmenili.

Rána budú v znamení repríz. Televízia v novej sezóne neponúkne ranné moderované štúdio, ani aktuálne ranné správy. Oveľa menšia televízia LUX mala vo svojom programe napríklad polhodinovú reláciu „Ranná káva“. Naša verejnoprávna televízia ráno neponúkne ani žiadny premiérový program vlastnej tvorby.

V máji 2010 STV prestala vysielať „Ranný magazín“, ktorý nelámal čísla sledovanosti. Ranný program však signalizoval, že STV je životaschopnou televíziou. Divák mal pocit, že sa v nej už od rána niečo deje.

Raňajkové formáty majú aj svoje benefity:

1. vlastný priestor na zácvik nových správarov, či moderátorov;
2. priestor na prezentáciu vlastných programov;
3. priestor na upevňovanie imidžu značky a vlastných ľudí;
4. PR priestor;
5. propagácia akcií, ktoré RTVS mediálne podporuje.

Zdroj: Vysielanie STV 1, január 2010

Posledný návrat „Ranného magazínu“ nastal v auguste 2009. STV ho však poňala príliš veľkolepo. Na posty moderátorov paradoxne angažovala overené tváre. Magazín chcel byť iný ako ten na Markíze, no nebol. Až príliš sa chcel vyrovnať roky nepriestrelnému markízackemu „Teleránu“, ale jeho alternatívou nebol. Ponúkal skoro to isté, ale v horšom obale a kvalite.

Otázkou ostáva, čo na STV ráno vysielať? Túto otázku si musí klásť predovšetkým manažment televízie. Z pohľadu diváka sú relevantné tieto dve otázky:

Čo nám STV ráno na obidvoch programoch ponúka?
Prečo STV ráno a dopoludnia neponúka žiadny premiérový titul vlastnej tvorby?

Celá RTVS je na tom lepšie, lebo má rozhlas. Raňajkové vysielanie s názvom „Dobré ráno Slovensko“ vysiela Rádio Slovensko. Regina v tom istom čase vysiela tri verzie „Rádiobudíka“ (B. Bystrica, Bratislava, Košice). Moderovaný ranný blok vysiela i Rádio Devín a Rádio_FM. Samozrejme, že v éteri sa takáto ponuka očakáva. Tu je raňajkové vysielanie menej dramaturgicky náročné i lacnejšie.

Rozhlas ukazuje, že celá RTVS má na ranné vysielanie potenciál i skúsenosti. Prenesie sa niečo z toho aj do STV? Bude televízia v blízkej budúcnosti životaschopná a odváži sa ponúknuť každé ráno aspoň polhodinu živého vysielania?