medan.sk

sledujte nás:

Správy? (Rádio Slovensko, 8.2.2013)

V piatok 8. 2. 2013 o 19:00 hod. odvysielalo Rádio Slovensko správy, ktoré sa skladali z troch príspevkov. Ich obsah stojí za úvahu. Nebudeme hodnotiť to, čo má v správach odznieť a v akej forme. Je to nenáležité a právomoc v tejto veci má jedine RTVS. Odvysielané príspevky sa už hodnotiť dajú. Prečítajte si, čo nás zaujalo a ako odpovedala RTVS.

Správy o 19:00 hod. mali tri príspevky. Dva z nich zaujali. Prečo?

1. správa: Dohodu na konečnom rozpočte EÚ telefonicky zhrnul vyslaný redaktor Viliam Hauzer. Informoval o dosiahnutom výsledku Slovenka. Svoj vstup ukončil takto: „znamená to, že Slovensko vyšlo z rokovaní úspešne“. Vnímate poslednú vetu ako hodnotiaci komentár novinára Hauzera?

Stanovisko poskytol Richard Šümeghy, hovorca RTVS: „Nepovažujeme vetu Viliama Hauzera za hodnotiaci komentár, pretože redaktor vychádzal z výsledkov summitu, kde Slovensko získalo v nasledujúcom 7 ročnom období celkovú sumu z eurofondov  20 mld eur. Ak budeme ako Slovensko prispievať sumou 7 mld, výsledkom bude pozitívne saldo 13 mld, ktoré má Slovensko možnosť čerpať pre oblasť poľnohospodárstva, stierania regionálnych rozdielov. Rovnako tak nám bola zvýšená aj suma za JE Bohunice. Rád by som použil reč čísiel a holých faktov –  13 mld pre Slovensko z eurofondov, to je  výsledok eurosummitu. 13 miliárd na nasledujúcich 7 rokov tak bude môcť Slovensko vyčerpať z prostriedkov európskych daňových poplatníkov. V danom kontexte je veta spravodajským zhrnutím výsledkov summitu, ktorý bol o dohode na rozpočte EU – z pohľadu Slovenska. Navyše, vytrhávať vetu po vete z kontextu nepovažujeme za náležité, korektné ani účelné hodnotenie.“

(Na konci príspevku je prepis vstupu novinára i audio.)

2. správa: bola o výpadkoch elektriny na Slovensku.

3. správa: Cela správa pôsobí ako PR na projekt „Bezpečné mesto“. Bola to relevantná správa pre daný čas a daný rozhlasový okruh a bola profesionálne spracovaná?

Stanovisko poskytol Richard Šümeghy, hovorca RTVS: „Spravodajstvo Rádia Slovensko nemožno vnímať ako vytrhnuté z kontextu jedného vysielania. Krátke správy sú súčasťou celodenného prúdu informácií a pripravujú sa prevažne z agentúrneho servisu a na rozdiel od Rádiožurnálu a ďalších relácií ich ambíciou nie je analyzovať informácie, ale informovať o udalostiach na Slovensku, v regiónoch, vo svete, v ekonomike, v doprave a športe.“

ZDROJE:

Prepis 1. správy: (telefonát redaktora): „Z Bruselu telefonuje vyslaný reaktor Viliam Hauser: Slovensko odvedie do roku 2020 do spoločnej kasy 7 miliárd eur. Naše príjmy z rozpočtu ale presiahnu 20 miliárd eur, to znamená pozitívnu bilanciu 13 miliárd eur. V tejto súvislosti sa spomína zlepšenie čerpania prostriedkov z eurofondov. Tento rok nás totiž čaká vyčerpať 1,5 miliardy eur. Našou prioritou bola pri rokovaniach kohézna politika, ktorej sa šetrenie napokon netýka, na poľnohospodárstvo, tam sa dokonca zvýšia platby farmárom za hektár ich pôdy. Môžu získať až 246 eur, čo je o 36 eur viac ako pôvodný návrh. Čo sa týka Jaslovských Bohuníc, Slovensku potvrdili na odstraňovanie dvoch blokov atómovej elektrárne sľúbených 200 miliónov eur. Znamená to, že Slovensko vyšlo z rokovaní úspešne.“

Prepis 3. správy:  „Prešov šetrí v rámci verejného osvetlenia. Pred siedmimi rokmi začala firma, ktorá má osvetlenie v mesta na starosti s výmenou starých svietidiel za nové úspornejšie. Zmena priniesla podľa firmy ročnú úsporu viac než milión kilowatthodín, napriek tomu, že v meste odvtedy pribudlo zhruba 500 svietidiel. V rámci projektu Bezpečné mesto je osvetlených aj 20 najnebezpečnejších priechodov pre chodcov. Primátor Prešova Pavel Hagyari: „Mesto Prešov ušetrí ročne viac ako 200 tisíc eur. Ja pevne verím teraz, že budeme pokračovať v tých moderných, náročných technológiách, že budeme hľadať aj zatraktívnenie mesta Prešov a jeho historických pamiatok.“ Prešovská spoločnosť sa v posledných dvoch rokoch poobzerala aj inam a verejné osvetlenie zrealizovala v 26 mestách a obciach. Riaditeľ firmy Peter Bindas: „Tie systémy, ktoré sme my vlastne teraz dávali sme si mohli odskúšať v meste Prešov. To mesto Prešov má z toho ten reálny benefit v tom, že skutočne šetrí tých 1,4 milióna kilowatthodín. Keby sme vlastne boli klasické technické služby a riešili údržbu, dnes by to mesto bolo na úplne inej úrovni z hľadiska spotreby a tým aj z hľadiska finančných nákladov.“ Pred dvoma rokmi čelila firma útoku heckerov, ktorí sa nabúrali do jej systému, pouličné lampy sa vtedy niekde zapli neskôr inde svietili celý deň. Peter Bindas tvrdí, že odvtedy prijali opatrenia a prípadnému opätovnému pokusu by už mali odolať. „Určite, práve na tom zdokonaľujeme tie systémy riadenia, aby sme takéto veci ako eliminovali.“

Audio: Správy_8.2.2013