medan.sk

sledujte nás:

Správy na Dvojke prešli malou zmenou

Na Jednotke aj Dvojke sa v týchto dňoch silno promujú Správy STV. „Objavte silu kvalitných informácií. Správy Slovenskej televízie, denne o 19:00 na Jednotke.“ Lenže hlavnú spravodajskú reláciu vysiela STV aj na Dvojke, a to pre sluchovo postihnutých.

Medan.sk si všimol, že od 22. mája 2012 prešli správy pre sluchovo postihnutých vizuálnou zmenou. Zaužívané stiahnutie obrazu do pravého rohu obrazovky sa zrušilo, a tak aj diváci a diváčky na Dvojke vidia kvalitný obraz. Nové umiestnenie tlmočiacej osoby však niekedy prekrýva titulky príspevku, celková zmena však vyzerá lepšie. Navyše STV ponúka skryté titulky (voľba teletextu 777) počas vysielania správ tak na Jednotke, ako aj na Dvojke.

Vizuál správ do 21. mája 2012

Vizuál správ od 22. mája 2012

 

Vysielanie pre zrakovo postihnutých

Rádio Devín ponúka zase pre zrakovo postihnutých každú druhú stredu audiofilmy. Filmy zo zlatého fondu slovenskej kinematografie špeciálne upravuje, dorába k nim akustické titulky alebo slovne približuje mimiku hercov. Upravené diela tak môžu lepšie vnímať aj zrakovo postihnutí.

Koláž: Rádio Devín a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

Napríklad 9. mája o 21:30 hod vysielalo Rádio Devín 2. diel filmu Tisícročná včela s audiokomentárom Karola Trnku a 23. mája 2012 išiel film Rodná zem.