medan.sk

sledujte nás:

Škriatok v Bratislavských novinách

Dvojtýždenník Bratislavské noviny dnes vyšiel pod nesprávnym dátumom. Aktuálne číslo 17 má dátum vydania zhodný s predchádzajúcim číslom, t.j. 30. august 2012.

Zdroj: titulka Bratislavských novín, č. 16, 30. august 2012

Zdroj: výrez z titulky Bratislavských novín, č. 16, 30. august 2012

Zdroj: titulka Bratislavských novín, č. 17, 13. september 2012

Zdroj: výrez z titulky Bratislavských novín, č. 17, 13. september 2012