RVR uložila sankcie vysielatelovi TV JOJ a RTVS

Rada pre vysielanie a retransmisiu na svojom včerajšom rokovaní uložila spoločnosti MAC TV, s. r. o. pokutu vo výške 3 300 EUR za nedodanie záznamu vysielania relácie Noviny TV JOJ z júla 2017. RTVS bola upozornená na porušenie zákona v súvislosti s februárovým odvysielaním programov Diagnóza vražda a Lampióniky, v ktorých použila titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, avšak čas ich zobrazenia nebol primeraný na zabezpečenie ich čitateľnosti. V piatich prípadoch začala Rada voči viacerým vysielateľom správne konanie.

Viac informácií nájdete v priloženej TS:
Tlačova_informacia_zo_zasadnutia_RVR_2018-01-10