RVR udelila pokuty pre vysielateľov TV Markíza a JOJ

Rada pre vysielanie a retransmisiu udelila pokuty vo výške 3 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA za porušenie pravidiel ochrany maloletých a vysielateľovi MAC TV za nedodanie vyžadovaného záznamu vysielania. Rada zároveň upozornila na porušenie zákona viaceré regionálneho televízie a v 3 prípadoch začala správne konanie voči MAC TV a RTVS.

Viac v tlačovej správe: Tlačova_informacia_zo_zasadnutia_RVR_2018-01-24