RVR udelila pokutu za nevhodné odvysielanie programu Aféry

Rada pre vysielanie a retransmisiu udelila na svojom včerajšom rokovaní vysielateľovi MAC TV, s. r. o. pokutu vo výške 20 000 eur za odvysielanie programu Aféry označeného ako nevhodný pre deti do 12 rokov. Nakoľko program obsahoval vulgárne vyjadrovanie, sexuálne scény a expresívne vyjadrovanie, mal byť podľa zákona klasifikovaný ako nevhodný pre deti do 15 rokov. Rada zároveň pri viacerých vysielateľoch začala viaceré správne konania.

Čítajte na: Tlačova_informacia_zo_zasadnutia_RVR_2018-02-07