RVR udelila licenciu na prevádzkovanie stanice Šport+

Rada pre vysielanie a retransmisiu udelila na svojom včerajšom rokovaní licenciu spoločnosti SPRAVCA SK, s.r.o na prevádzkovanie celoplošného digitálneho vysielania stanice Šport+. Zároveň udelila viacero sankcií a začala správne konania voči viacerým vysielateľom programových služieb.

Čítajte na: Tlačova_informacia_zo_zasadnutia_RVR_2018-03-12