medan.sk

sledujte nás:

RVR: Sťažnosť je nepreskúmateľná

V zápisniciach Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) môžeme nájsť aj rozhodnutia o udelení pokuty za nedodanie záznamu z vysielania. Znamená to, že sťažnosť diváka sa v tomto prípade nedá preskúmať? Taktizujú televízie s týmto inštitútom? Ako to presne je? Opýtali sme sa predsedu Rady Miloša Mistríka.

Ako sa dostáva Rada k záznamom vysielania?

„RVR môže pri svojom rozhodovaní používať buď záznam televízneho a rozhlasového vysielania dodaný samotným vysielateľom, alebo záznam z vlastného záznamového zariadenia. Je to rovnocenné. RVR však na vlastnom záznamovom zariadení nenahráva všetkých vysielateľov, ale iba najväčších. Treba rátať aj s tým, že na našom zariadení môžu byť technické poruchy, čo môže mať za následok, že záznam nemáme.  V absolútnej väčšine prípadov hlavným dokumentom pre rozhodovanie je záznam, ktorý si vyžiadame od vysielateľa. Zákon vyžaduje, aby vysielateľ uchovával archív vysielania po dobu 45 dní.“

Stáva sa často, že televízie nedodajú záznam z vysielania a tak riskujú „len“ formálnu pokutu, ktorou sa vlastne vyhnú hodnoteniu obsahu.

„Stane sa niekedy to, že vysielateľ nám nedodá záznam, a my ho nemáme ani nahratý na našom zariadení. Vtedy je sťažnosť nepreskúmateľná. A za nedodanie záznamu vysielateľa sankcionujeme.“

Koľko je takýchto prípadov ročne? Môže to byť taktika zo strany televízií?

„Nedodávanie záznamu je dosť časté, niekedy je to zámer, niekedy aj chyba u vysielateľov – napríklad že nám ho nedodajú celý, alebo ho jednoducho už nemajú, teda nedodržali lehotu 45 dní. Za rok sú to desiatky prípadov.“

Čo ak je sporná nahrávka umiestnená na internetovej stránke vysielateľa, môže ju RVR posudzovať?

„Z internetu stiahnutú reláciu nemôžeme pri rozhodovaní používať práve preto, že je z internetu a my kontrolujeme originálne televízne a rozhlasové vysielanie. Teoreticky totiž môže byť na internete niečo upravené, skrátené, vystrihnuté a nemusí spĺňať tie všetky kritériá, ktoré musí spĺňať riadne TV či rozhlasové vysielanie.“

V zákone nie je explicitne uvedené, že máte právo na vytváranie a vlastníctvo archívu vysielateľov. Ako to v praxi funguje?

„Vysielatelia sa to snažili spochybniť. TV JOJ sa pokúsila spochybniť na súde naše právo využívať ako podklad aj náš vlastný záznam. Napadla to na súde, avšak my sme ten súd vyhrali, a teda môžeme, ako som už napísal, využívať tak ako ich, aj náš záznam. Ak by to vyhrali na súde oni, ostali by sme „rukojemníkmi“ v rukách vysielateľov, lebo by sme boli vydaní na milosť a nemilosť, či nám oni dodajú, alebo nedodajú svoj záznam, podľa toho, ako by im to vyhovovalo.“

Zdroj: RVR, príklad rozhodnutia RVR

Zdroj: RVR, príklad rozhodnutia o udelení pokuty