Rozhlasové „K veci“ už nie je od veci

Rozhlas dostal svoje „komentáre“. Relácia „K veci“, ktorá sa vysiela na Rádiu Slovensko, má už niekoľko týždňov zmenený obsah. Z formátu diskusie sa prešlo na komentované spravodajstvo.

V roku 2012 vzniklo „K veci“ ako polhodinový diskusný formát, ktorý vytvárali a moderovali redaktori a redaktorky zaniknutej diskusie „Kontakty“. Z času na čas diskusiu moderoval i redaktor športu, keď si pripravil vlastnú športovú tému. Nová diskusia však do vienka dostala zabehané rozhlasové chodníčky. „Vo štvrtok vysielaš ty – priprav si niečo.“ Takéto nastavenie diskusiu pridusilo. Bola od veci. Nemala jasných moderátorov, ujasnené témy, počet hostí, cielenie. Robili ju všetci, no každý po svojom. Niektoré redaktorky si tu otvárali témy, ktoré už pred polrokom spracovali v iných formátoch, a s rovnakými diskutujúcimi predviedli slabý odvar sľubovanej diskusie. Diskutovalo sa aj o živých témach aktuálneho dňa, no výsledok diskusie závisel od skúseností moderátora. Ten to mal však ťažké, neraz musel ustriehnuť seba samého, troch hostí a ešte vyčarovať zmysluplný priestor pre otázky poslucháčov, na ktoré sa takmer nikdy nestihlo poriadne odpovedať.

Od 4. februára 2013 je relácia „K veci“ v rukách redaktorov spravodajstva. Najčastejšie ju moderuje jeden z trojice Zuzana Hanzelová, Filip Domovec a Lucia Výrostková. Súčasné „K veci“ chce dovysvetliť hlavné témy z Rádiožurnálu. Niektoré vstupy sú „len“ o tom, čo sa nevošlo do správ. No rastie i počet príspevkov, ktoré rozširujú obzory. Svetlé momenty nastanú vždy, ak moderátor žiada od analytika názor, odhad či vysvetlenie prečo si to partner na druhej strane myslí. Redaktori oslovujú i takých analytikov, odborníkov či profesorov, ktorí nie sú mediálne známi. Niektorí „noví analytici“ milo prekvapia.

Hodnotiť „komentáre“ na Rádiu Slovensko je ešte skoro. Zatiaľ sa zdá, že tu vzniká akýsi školiaci priestor pre mladých novinárov, ktorých spravodajstvo baví. Nechcú robiť „obyčajné“ správy, ale poskytovať ucelenú profesionálnu verejnoprávnu službu v oblasti spravodajstva. Touto reláciou si Rozhlas môže vychovať redaktorov, ktorí chcú na sebe pracovať. Relácia „K veci“ kvalitou veľmi kolíše, no má jasný formát.