medan.sk

sledujte nás:

Rádio Regina Košice sa poslucháčom dodatočne ospravedlňuje

Stala sa úplná banalita. Verným poslucháčov však chýbalo vysvetlenie a možno aj ospravedlnenie. Dostali sme tip od poslucháča, že napoludnie 13. augusta malo Rádio Regina Košice poruchu vo vysielaní. Juraj Kadáš z RTVS vysvetlil, čo sa stalo a pridal dodatočné ospravedlnenie:

„13. 8. o 13.14 hod. došlo pri vysielaní Hudobných pozdravov (Rádio Regina Košice) k výpadku vysielacieho systému. Zvukár na vysielacom pracovisku zaradil do vysielania náhradnú hudbu (vo vysielaní vznikol výpadok v dĺžke 13 sekúnd – spôsobený naštartovaním náhradného zvukového zdroja ). Následne po reštartovaní vysielacieho systému pokračovala relácia podľa pripraveného scenára. Všetky objednané hudobné pozdravy boli odvysielané v plnom rozsahu. Relácia bola vysielaná naživo, externú moderátorku relácie sme upozornili, aby sa v prípade podobného technického výpadku poslucháčom vo vysielaní ospravedlnila za technický problém. Dodatočne sa poslucháčom ospravedlňujeme.“

Vypočujte si poruchu vo vysielaní. V nahrávke počuť hluché miesta i nezrozumiteľné pokyny, zrejme z réžie.