Regina a Slovensko začali rok 2016 malými zmenami

S novým rokom sa vždy očakávajú zmeny vo vysielacej štruktúre Slovenského rozhlasu. Klasickým dátumom zmien je 1. február, no tohto roku prišli zmeny aj v januári. Nenájdete ich však na jednom mieste, preto sme požiadali RTVS o ich vymenovanie.

Rádio Slovensko

Rodinka rozhlasových –
premiéra, vysiela sa pondelok až piatok 16:51

Seriál súvisí s 90. výročím vzniku rozhlasu, približuje najvýznamnejšie osobnosti, ktoré počas uplynulých deväťdesiatich rokov pripravovali program zložený z najrôznejších rozhlasových žánrov.

Čítanie zo zahraničnej tlače – pribudla repríza rubriky z dopoludnia, vysiela sa pondelok – piatok o 19:38

Prečo je to tak? – premiéra, vysiela sa sobota 17:39, nedeľa 17:37

Ide o rubriku, ktorá informuje o zaujímavostiach zo sveta v duchu „čo nás v škole neučili“.

Opri sa o mňa – vysiela sa každú druhú nedeľu 23:05 – 23:35

Každý z nás sa stretáva s chorobami, partnerskými problémami či závislosťami. Všetci hľadáme pomoc – niekomu pomôže rozhovor s priateľom, návšteva psychológa alebo terapia. Od januára vám budeme prinášať príbehy ľudí, ktorí pomoc hľadali a našli vo viere.

Hosť nedeľného Dobrého rána – vysiela sa v nedeľu po 8:00

Rozhovor s hosťom nedeľného rána o viere a cirkvi a všetko, čo s tým súvisí.

11 december medan
Zdroj: FB Rádio Slovensko, 11.12.2015.

Dobré ráno, Slovenskood 1.februára ho moderujú dvaja moderátori (Ivana Ilgová a Roman Bomboš, Petra Bernasovská a Andrej Wallner)

 

Rádio Regina

Cesty domov s Katkou Brychtovou repríza z nedele sa vysiela v stredu večer o 21:05

Rozhlasová hrazískala lepší vysielací čas, v stredu večer o 22:00

Opri sa o mňarepríza formátu z Rádia Slovensko, Regina ju odvysiela každý druhý štvrtok o 19:00

Bez slovvo štvrtok sa pre veľký poslucháčsky ohlas pridávali minúty relácii Bez slov, formát má teraz 90 minút, vysiela hudobné nahrávky, kde sa nespieva

Dejiny.sk – v piatok o 21:05 je zachovaný slot hovoreného slova, cyklus dejiny.sk pripravuje P. Turčík a R. Kotian, teraz sa vysielajú reprízy, v prípade programovej požiadavky sa zaradia premiérové časti

Na koncert s Reginou v piatok o 23:00 pribudol nový formát, ktorý sa zameriava na záznamy živých koncertov

Portrétyrelácia má nový a atraktívnejší vysielací čas, sobota o 12:10

Ľudová hudbabude mať pravidelný slot (ľudová a dychová hudba), vysielací čas je od 20:00 v pondelok, utorok, štvrtok, piatok a v sobotu

Hodina národnostno – etnického vysielania streda 19:00, ponúkne rozhovory, koncerty, dokumenty, pásma z ponuky Redakcie národnostno-etnického vysielania

29 januar na medan
Zdroj: FB Rádio Regina Banská Bystrica, 29.1.2016.

Doteraz sme čerpali informácie z materiálov, ktoré nám poslal Juraj Kadáš, PR manažér RTVS.

Ďalšie zmeny

Rodinka rozhlasových bola ohlásená moderátorom vo vysielaní Rádio Regina Banská Bystrica. Web RTVS v časti program Rádia Regina tento formát neuvádza. Program na webe dlhodobo neuvádza všetky položky programu, čo je škoda, najmä v prípadoch, keď si chcete overiť informáciu alebo zistiť vysielací čas konkrétnej rubriky.

Zahrajte mi túto má tiež malé novinky. Vo vysielaní Rádia Regina Košice povedal moderátor Milan Rendoš, že niektoré rubriky si vymenili dni a nastali iné nepatrné zmeny.

Noc na Slovensku už moderuje aj Marek Lancoš, ktorý naposledy pripravoval rubriku Seriál týždňa. Ďalší moderátori sú Štefan Dvorský, Martin Hílek, Tomáš Ďurček, Martin Cifrík a Richard Dedek – ten vo februári moderoval aj večerné prúdové vysielanie.