Rakovina v médiách

Nie, nie je to kritika mediálneho obsahu, ale analýza portálu medan.sk. Porovnali sme dve obdobia rokov 2012 a 2013, kľúčové slovo bolo rakovina. Aké choroby a udalosti sa najčastejšie medializovali? Zvýšila sa medializácia rakoviny prsníka v súvislosti s Angelinou Jolie?

V obidvoch obdobiach (1. január – 23. máj 2012 a 1. január – 23. máj 2013) sa slovo rakovina medializovalo v rovnakom počte príspevkov (717). Krivka medializácie v roku 2012 vôbec nekopírovala kontinuálny rast, ktorý sme zaznamenali v roku 2013.

cancer03

V obidvoch rokoch sa najviac medializovala rakovina prsníka a rakovina hrubého čreva.
Pozrite si medializáciu vybraných 15-tich diagnóz.

cancer01

Príspevky, ktoré obsahovali slovo rakovina, sme rozdelili aj na základe medializácie udalostí. Potešiteľným faktom bolo zistenie, že v každom sledovanom období sa najmedializovanejším výrazom stala prevencia. Zaznamenali sme aj 42 príspevkov, kde sa rakovina nemedializovala v súvislosti s chorobou, ale ako prirovnanie ku korupcii, klientelizmu a ostatným spoločenským neduhom.

cancer02

V máji 2013 médiá informovali o operačnom zákroku, ktorý podstúpila herečka Angelina Jolie. Táto udalosť sa opísala v 42 príspevkoch. V máji 2013 (1. – 23. máj) zaznamenala rakovina o 37 príspevkov viac ako v porovnateľnom období roka 2012. Medziročne stúpla aj medializácia rakoviny prsníka a to o 67 príspevkov. Články o Angeline Jolie mali na tomto raste 63%-ný podiel.

angelina
Zdroj: Google.sk (výsek vyhľadávania slova Angelina Jolie)