medan.sk

sledujte nás:

Rádio Regina Západ, Stred, Východ. Prečo?

Rádio Regina používa nové komunikačné aj vizuálne označenia. Regina Bratislava sa už spomína ako Regina Západ, Regina Banská Bystrica sa označuje ako Stred, Regina Košice je Východ. Príčina zmien súvisí hlavne s technickými vysielacími podmienkami.

Aké boli dôvody tejto zmeny?

Odpovedá Dominika Šulková z RTVS, manažérka marketingu a komunikácie s verejnosťou.

„Dôvody sa dajú vysvetliť v dvoch rovinách: Obsahovej: Počas uplynulých dvoch rokov sme zvýšili podiel autonómneho vysielania jednotlivých Regín na 71 hodín  týždenne, preto chceme aj takýmto spôsobom zvýrazniť silné programové postavenie regionálnych štúdií a merať ich počúvanosť samostatne.
Technickej: Reagovali sme tým na sťažnosti mnohých poslucháčov, ktorí počas jazdy v aute počúvali napríklad RR KE no na hranici so stredným Slovenskom sa im rádio automaticky prelaďovalo na silnejšiu frekvenciu RR BB napriek tomu, že mali záujem počúvať program RR KE.“

zapad

Problémom bolo automatické prelaďovanie, nové názvy prešli cez prieskumy

„Z technického pohľadu bolo rozdelenie skupín vysielačov realizované prostredníctvom troch rozdielnych PI (programme identification) kódov pridelených trom rôznym skupinám vysielačov (Z,S,V). Týmto sa v autorádiách vylúčilo automatické prelaďovanie programov jednotlivých regionálnych štúdií hlavne v hraničných oblastiach krajov. V praxi to znamená napríklad to, že poslucháčovi Reginy Východ sa neprepne program na signál Reginy Stred aj napriek tomu, že tento silne presahuje do Východoslovenského kraja a naopak,“ upresňuje technické zmeny Dominika Šulková.

„Pri výbere označovania jednotlivých regionálnych mutácií programovej služby „Rádio Regina“ sme pracovali s viacerými alternatívami názvov, ktoré boli aj riadne otestované v reprezentatívnych prieskumoch. Pre potvrdenie správnej voľby bol vykonaný kvantitatívny, ako aj kvalitatívny, prieskum. Závery z oboch prieskumov jednoznačne odporučili nami v súčasnosti zvolené označenia. Tie je možné definovať ako logickú identifikáciu príslušnosti stanice k oblasti (Východ, Stred, Západ), pre ktorú je primárne v danej lokalite Slovenska Rádio Regina regionálne programovo koncipované,“ vyberáme z odpovede RTVS.