Rádiá Slovensko a Regina majú minimálne 13 noviniek

Reginy a Rádio Slovensko pridali nové rubriky, krátku publicistiku, ale aj náročnejšie formáty. Podrobnosti k novinkám nám poskytla Dominika Šulková, manažérka marketingu a komunikácie s verejnosťou RTVS. Stručne povedané, Rádio Slovensko poskytlo priestor Oliverovi Filanovi a Petrovi Konečnému. Regina má rubriku s Emmou Tekelyovou, ktorá už s rozhlasom spolupracovala.

Rybar_final
Zdroj: kompilát, tristudne.eu

RÁDIO SLOVENSKO

Bez obalu
Ako sme už informovali na našom Facebooku, Branislav Dobšinský dostal novú talkshow. Spovedá jedného hosťa v neznámych polohách, odhaľuje ich motivácie, životné obavy či zdroje inšpirácie. Relácia sa vysiela každý pondelok od 20:10 do 20:30 hod.

Nad parou
Rádio Slovensko dáva v sobotu priestor dvom Filanom. Boris Filan už niekoľko rokov pripravuje počúvanú reláciu Pálenica, ktorá sa vysiela o 11:00 hod. V minulom roku spustil novinku s názvom Verejné tajomstvá. Túto sobotu (28.2.2015) sa poslucháčom ráno o 7:40 v novej rubriky Nad parou prihováral Oliver Filan, ktorého o 11:00 bolo počuť aj v otcovej Pálenici. Interpretoval v nej svoje zážitky z dublinských krčiem. Témou Pálenice bol totiž Dublin. Boris Filan má zmluvný vzťah s RTVS ošetrený cez firmu TAMADA. Nová rubrika Olivera Filana, ktorá sa vysiela v sobotu ráno o 7:40 hod, vychádza podľa RTVS z dvoch rovín informácií: 1. Zaujímavosti, príbehy, zvláštne udalosti ktoré sa k vybranej gastro téme viažu. 2. Fakty, postupy a informácie o konkrétnom jedle/pochutine.

Okamihy knihy s Dadom Nagyom
Milovník kníh a publicista recenzuje knižné novinky a ponúka tipy na dobré knihy od známych osobností. Rubrika sa vysiela v sobotu od 06:14 do 06:20 hod.

ON AIR
Rozhlasová podoba z televíznej verzie programu ON AIR, rozšírená je o doplňujúce materiály. Vysiela sa v sobotu a nedeľu o 17:40 hod.

V kine s Petrom Konečným
Profilový rozhovor odborníka na kinematografiu, Petra Konečného, s  hosťom, na tému film. Relácia o filmoch, ktoré formovali hosťa. Hudobná vložka bude vždy filmový soundtrack – rešpektujúci hudobný formát Rádia Slovensko. Relácia sa vysiela v nedeľu o 20:30 hod.

Aplikácie
Ide o rubriku o aplikáciách, ktorú pripravuje Dominik Orfánus. Vysiela sa v piatok od 14:17 do 14:27 hod., a viac sme ju opísali na Facebooku.

RÁDIO REGINA BRATISLAVA

Fenomény s Emmou Tekelyovou
O tom, čo nestráca na hodnote. Žijeme najrýchlejšie obdobie v dejinách ľudstva, preferencia hodnôt zaznamenala posun k individualizmu, človek sa stal manažérom vlastnej existencie, motiváciou je výkon, osobný úspech, ekonomické nároky. Ekvivalentom reality je senzačnosť, kópie sa vyhlasujú za originály, rodinu nahrádza život na divoko, vzťahy supluje sex. Vďaka kultúrnemu priemyslu, reklame a masmédiám podliehame vplyvu vyprodukovaných ideálov a pociťujeme nespokojnosť. Čo má v živote skutočnú cenu? Vysielací čas je v sobotu od 11:00 do 11:30 hod.

Naozaj?
Rubriku pripravuje Soňa Juriková, ktorá prezentuje zaručené rady, varovania, zázračné recepty, či vedecké zistenia, ktoré dostávame mailom, alebo o nich hovoria naši priatelia ako o zjaveniach pravdy: Mlieko zahlieňuje. Keď sa rozbije neónka, akoby vybuchla atómová elektráreň. Preposlaním mailu prispejete smrteľne chorému dieťaťu. Naozaj? Rubrika sa vysiela v piatok o 7:22 a o 15:10 hod.

RÁDIO REGINA BANSKÁ BYSTRICA

Čudnopis
Nová rubrika, ktorá chce na ploche piatich minút predstaviť zvláštny, zaujímavý alebo charakteristický názov obce zo stredoslovenského regiónu. Vysielanie je vo víkendovom prúdovom vysielaní. Garant jazykovednej časti: Doc.  Mgr. Jaromír Krško Krško. PhD. Garant dokumentárnej časti:  Egon Tomajko/Vladimír Kivader.

RÁDIO REGINA KOŠICE

Kronika II. svetovej vojny
Publicistika zachytávajúca priebeh bojov a závažné udalosti počas trvania vojny, s prihliadnutím na východ Slovenska. Pri príprave materiálov sa využíva aj archív RTVS. Vysielanie počas Mozaiky regiónu.

Škola ľudských práv
Ambíciou tejto rubriky je zorientovať poslucháča v základných ľudských právach a pojmoch súvisiacich s ľudsko-právnou problematikou. Poukázať na ich uplatňovanie a porušovanie v praxi. Vysielanie počas Mozaiky regiónu.

Rok zasväteného života
Predstavovanie reholí, misionárov a svätcov. Inšpirované vyhlásením roka 2015 za „Rok zasväteného života“. Vysielanie počas Mozaiky regiónu.

Majstri ľudového remesla
Rubrika mapuje ľudí, ktorí dodnes uchovávajú staré remeslá. Jej obsah tvoria predovšetkým reportážne zábery ľudových umelcov pri práci. Vysielací čas je v nedeľu počas relácie Nedeľné ráno s Rádiom Regina, rubrika trvá päť minút.