Publicita spojená so SuperStar klesla o 34%

SuperStar 2013 sa skončila. Akú mala publicitu? Porovnali sme ju s publicitou SuperStar 2011. A pozreli sme sa aj na čísla prvej SuperStar, ktorá sa vysielala v rokoch 2004 – 2005.

SuperStar 2013 mala takmer v každom mesiaci menej príspevkov ako jej predchodkyňa. Silnejší bol len február, pretože prvý kasting SuperStar 2013 bol odvysielaný 10. februára, ale SuperStar 2011 začínala až 20 februára. Pozrite si nasledujúci vývojový graf.

superstar01

Fokus sme spravili aj na publicite dvoch účastníkov, ktorí sa prepracovali do finálového kola. Väčší záujem slovenských médií vyvolali finalisti z roku 2011. Lukáš Adamec a Gabriela Gunčíková mali o 65% viac príspevkov ako finalisti SuperStar 2013 Štefan Pčelár a Sabina Křováková.

superstar03

Zaujímala nás aj publicita prvej SuperStar, ktorú vysielala Slovenská televízia od 29. októbra 2004 do 15. apríla 2005, teda neporovnateľne dlhšie ako federálne SuperStar 2011 a 2013. SuperStar 2005 mala v médiách len o 56 príspevkov menej ako súčet publicity dvoch posledných federálnych SuperStar.

superstar02

Metodika merania publicity:

Slovo SuperStar: publicitu sme merali na vzorke všetkých monitorovaných slovenských médií. Sledované obdobie začalo prvým odvysielaným kastingom a končilo pondelkom, ktorý nasledoval po odvysielaní finálového kola.

Publicita finalistov: publicitu sme merali na vzorke všetkých monitorovaných sledovaných médií. Sledované obdobie začalo prvým priamym prenosom finálových kôl  a končilo pondelkom, ktorý nasledoval po ukončení súťaže.

Publicita SuperStar 2005: porovnanie medializácie s rokmi 2011 a 2013 je len orientačné, pretože SuperStar 2005 sa vysielala neporovnateľne dlhšie a na druhej strane, vzorka monitorovaných médií pred ôsmimi rokmi bola menej početná.