medan.sk

sledujte nás:

Postrehy o zmenách v spravodajstve RTVS

K obsahu televízneho spravodajstva RTVS sa už vyjadrovali mnohí, a väčšinou skonštatovali, že výrazné zmeny nenastali. Medan.sk si všimol štyri zmeny.

1. Pohľad kamery pred štartom Správ STV

Od pondelka 19. novembra 2012 sa pred štartom správ zmenil záber kamery. Tá už nesníma štúdio zhora, ale je bližšie k moderátorom.

Zdroj: Jednotka – hore 18. november 2012, dole 19. november 2012

Pohľad kamery pred štartom Správ vôbec nevyšiel v pondelok 26. novembra 2012, kedy diváci videli len „peknú čiernu farbu“.

Zdroj: Jednotka, 26. november 2012

2. Správy a komentáre neuvádzajú vedúceho vydania

Od 19. novembra 2012 Správy a komentáre na konci vysielania neuvádzajú meno vedúceho vydania a režiséra.  Predtým sme sa mohli dozvedieť, že v októbri boli vedúcimi vydania Marek Janitor alebo Andrea Bugošová.  14., 15. a 16. novembra sme sa z titulkov mohli dozvedieť, že vedúcou vydania bola aj Hana Lyons, ktorá podľa registra zmlúv má s RTVS uzatvorených niekoľko zmlúv o vytvorení audiovizuálneho diela, ktoré hovoria o autorskej účasti na spravodajstve, relácii O 5 minút 12, či Občan za dverami.

Zdroj: Dvojka, 15.november 2012

Správy STV informáciu o vedúcich vydania naďalej poskytujú. V novembri 2012 ako vedúci vydania boli uvedení Tomáš Hudák, Michal Petruška a Juraj Fellegi.

3. Hodina angličtiny

V Správach STV dňa 29. novembra 2012 v príspevku s názvom „Erasmus v ohrození“ neboli z anglického jazyka do slovenčiny preložené výroky europoslankyne Doris Packovej a analytika Carstena Brzeskiho. Diváci, ktorí nevedia po anglicky mali smolu. (Pozri archív relácie, príspevok začína od 17. minúty).

4. Správy a komentáre odsunuté pre ADVENT 2012

V 48. týždni mali Správy a komentáre nestabilný vysielací čas. Od pondelka 3. decembra sa relácia vrátila na tradičný čas 21:30 hod.

Zmeny vysielania v 48. týždni:

26. november: 21:55 hod.

27. november: relácia sa nevysielala, o 22:00 hod. vysielali Doslova

28. november: 21:55 hod.

29. november: relácia sa nevysielala, vysielali Večer pod lampou

30. november: 21:55 hod.