Postrehy a otázky o sledovanosti spravodajstva RTVS

Od 7. septembra 2015 vysiela RTVS nové Ranné správy a Správy a komentáre v novom vysielacom čase. Chceli sme vedieť priemerné čísla sledovanosti za prvé tri mesiace. RTVS nám ich neposkytla, ale na naše otázky odpovedal šéf spravodajstva RTVS.

Ranné správy

Do vysielania sa prihlásili 7. septembra o 8:00 hod. Prvé vydanie moderoval Miroslav Frindt, v ďalších vydaniach sa objavila Zuzana Hanzelová a od 26. novembra je tretím moderátorom Michal Katuška.

Za celý september malo ranné spravodajstvo priemerný rating 0,4% a share 5,4% (v 12+). Sledovanosť za prvé tri mesiace nemáme, ale predpokladáme, že v dennej sledovanosti môžu mať veľké výkyvy. Podľa našich zistení nemali včera sledovanosť vyššiu ako 17 000 divákov. Lukáš Diko, riaditeľ Sekcie spravodajstva, športu a publicistiku, hodnotí nový formát nasledovne: „Sme veľmi spokojní s obsahom a formou Ranných správ, ktoré sú na trhu svojím obsahom jedinečné, keďže prinášajú predovšetkým dôležité informácie. Navyše Ranné správy doplnili štruktúru spravodajstva tak, aby sa diváci RTVS dostali ku kvalitným informáciám v televízii aj ráno.“

Kontinuálne spravodajstvo, už od rána, RTVS produkovala hlavne pre potreby Rádia Slovensko. Teraz pridala živé vstupy pre správy o 8:00, 12:00 a 16:00 hod. Mohla si to dovoliť až potom, čo získala reportérov, ktorí na začiatok zvládnu nenáročné vstupy, hlavne, čo sa týka ich obsahu. Finančná stánka sa tu javí ako investícia, ktorá sa vráti v kvalite iných spravodajských relácií. RTVS potrebuje spravodajstvo v najširšom význame slova, čo si vyžaduje ľudí pracujúcich na smeny. Lukáš Diko priznáva, že ranné správy sa pre RTVS stali „aj priestorom pre výchovu nových moderátorských tvárí“.
To, že sú reportéri na obraze už od rána, posilňuje u divákov pocit, že RTVS spravodajstvom žije. Že sa v ničom nelíši od veľkosťou podobných televízií.
Všetky plány však môže kaziť sledovanosť. V septembri si ráno naladilo správy priemerne len 20 000 divákov. Nízke číslo. Ale, ak by trochu podrástlo, môže sa zlepšiť rating. Istý optimizmus načrtol Lukáš Diko, ktorý chce sledovanosť hodnotiť neskôr. „Spravodajstvo bez sledovanosti by nemalo zmysel, no pri zavádzaní nového formátu  si počkáme s hodnotením sledovanosti minimálne pol roka nepretržitého vysielania. Už dnes však môžeme s istotou povedať, že televízny trh v rannom spravodajskom vysielaní nie je tak nemenný, ako sa dlhé roky mohlo zdať, „ konštatuje riaditeľ Sekcie spravodajstva.

Ranne spravySprávy a komentáre

V septembri 2015 mali priemernú sledovanosť 23 000 divákov. Počas jari 2015, kedy sa vysielali ešte o 21:00, mali priemernú sledovanosť 21 000 divákov. Naše zdroje hovoria, že aj tu sledovanosť denne kolíše, včera bol slabý deň, Správy a komentáre mohlo sledovať nie viac ako 15 000 divákov.
V októbri RTVS reagovala, že so sledovanosťou nie je spokojná a argumentovala, že relácia je vystavená silnej programovej ponuke ostatných televízií.
Od 7. septembra dostali Správy a komentáre nový vysielací čas o 22:00 hod. Pomohlo to sledovanosti? Lukáš Diko odpovedal, že „presun určite Správam a komentárom neublížil“ a k sledovanosti odpísal, že „má stúpajúcu tendenciu, pričom trhový podiel relácie sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšil o 0,2%“. Poznámka: Pýtali sme sa na porovnanie september-november 2014 vs. to isté obdobie v tomto roku.

Pýtame sa. Nenastal čas zrušiť tento formát? Ako náhrada sa ponúka iný zmysluplný publicistický alebo nový diskusný formát. Televízii chýba publicistika z kuloárneho diania v parlamente, nemá publicistiku o ekonomike a okrem nahrávanej diskusie Večera s Havranom, nemá priestor, kde by na väčšej ploche diskutovala o aktuálnych témach (nezamestnanosť, korupcia, migrácia, školstvo, zdravotníctvo). Takéto veľké diskusie do kultivovanej verejnoprávnej televízie patria. Samozrejme, najväčšia investícia by mala byť do osoby fundovaného moderátora, to by malo byť kľúčové.
RTVS sme sa pýtali, či sú Správy a komentáre v štádiu vážneho riešenia. Lukáš Diko odpovedal, že „RTVS priebežne analyzuje všetky svoje relácie. Nikdy sme však nerobili programové zmeny prostredníctvom médií. V prípade, že k akémukoľvek programovému rozhodnutiu dôjde, budeme o ňom informovať“.
Rok 2016 sa ponesie v znamení športu, čo si vyžiada obmedzenie vysielania Správa a komentárov. Očakávať ich výraznú zmenu v roku 2016 je preto príliš optimistické. Len nedávno sa Dvojka vrátila k programingu, ktorý medzi 22:00 až 22:45 hod. vytvoril pevné spravodajsko-športové bloky. Dvojka si tak sťažila cestu k divákom. Všetky kvalitnejšie veci teraz musia štartovať v neskoršom čase, pred 23:00 hod.

Správy RTVS o 19:00

Pomohla im celková premena i mladé talenty žurnalistiky. Úspech je hlavne v tom, že reportéri nemusia mať pocit menejcennosti len preto, že sú z „stv-éčky“. Kvalita obsahu správ RTVS je celospoločenská a vážna téma. Hodnotenie nie je ľahké, potešila by diskusia na túto tému vo vysielaní RTVS. Televízia doteraz neponúkla ani diskusiu o slovenskej žurnalistike ani o hodnotách verejnoprávnosti, aké skvelé témy pre televízny večer na Dvojke.
Lukáš Diko hodnotí hlavnú spravodajskú reláciu nasledovne: „Správy RTVS o 19:00 pravidelne dosahujú viac ako dvojnásobný počet divákov oproti priemeru roku 2012 (priemer 2012 – 148 – tisíc divákov,  napr. 3. 12.2015 – 319-tisíc divákov v cieľovej skupine 12+). V priemerných číslach od roku 2012 Správy RTVS o 19:00 narástli o približne 70 percent. Teší nás, že diváci oceňujú náš koncept kvalitného verejnoprávneho spravodajstva RTVS, ktoré prináša dôležité, podstatné a nebulvárne informácie a dáva ich do kontextu, aby bol divák nielen informovaný ale rozumel aj súvislostiam udalostí.“

Pred pár rokmi sme mali na MEDANe vetu, že spravodajstvo STV si v budúcnosti možno nezaslúži ani len mediálnu pozornosť, lebo už nebude nikoho zaujímať. Nové vedenie to nedopustilo. O spravodajstvo je opäť záujem. A to je pre nás dôležité. To, že sa veľa kritizuje je len odrazom toho, aké je dôležité pre novinársku i koncesionársku obec.