medan.sk

sledujte nás:

Petra Mašínová bola vymenovaná do čela európskej divízie AMEC

Petra Mašínová, CEO spoločnosti NEWTON Media, a Jeroen Scholten, zakladateľ a generálny riaditeľ holandskej spoločnosti Publistat, sa stali novými spolupredsedajúcimi európskej divízie medzinárodnej asociácie pre meranie a vyhodnocovanie komunikácie AMEC.

„Teším má perspektíva spolupráce s dvoma významnými osobnosťami z nášho odboru. Európska divízia hrá kľúčovú úlohu v rozširovaní pôsobenia našej asociácie“, povedal Barry Leggetter, CEO združenia AMEC.

Medzinárodná organizácia AMEC, so sídlom v Londýne, je globálnym odborným združením a profesionálnym zázemím pre agentúry a profesionálov, zaoberajúcich sa službami monitoringu a analýz mediálnej  komunikácie a merania jej efektívnosti. AMEC má v súčasnosti viac ako 120 členov z 41 krajín z celého sveta.

Petra Mašínová, ktorá už je členkou predstavenstva AMEC, bude spoločne s Jeroenem Scholtenem stáť v čele európskej divízie AMEC nasledujúcich 12 mesiacov. Obe spoločnosti, NEWTON Media i holandská Publistat, patria medzi členov AMEC, kde sa aktívne podieľajú na medzinárodnom zdieľaní svojich odborných skúseností a formulácii medzinárodných štandardov v oblasti analýz a merania efektivity komunikácie.

O spoločnosti NEWTON Media, a.s.

NEWTON Media je najväčší stredoeurópsky poskytovateľ služieb mediálneho monitoringu a analýz s tradíciou, siahajúcou do roku 1995. Pôsobí v ČR, na Slovensku, v Poľsku, Chorvátsku, Slovinsku, Srbsku, Bosne a Hercegovine a Macedónsku. Monitoring a analýzy NEWTON Media pokrývajú oblasť “tradičných” médií, internetu a sociálnych sietí. Spoločnosť disponuje najväčším mediálnym archívom v strednej Európe, siahajúcim do roku 1996. Klienti rovnako využívajú služby včasného varovania pri krízovej komunikácii, monitoring reklamy i tréningy v oblasti sociálnych sietí. Portfólio služieb s pridanou hodnotou zahŕňa kombinované analýzy na báze mediálnych a ďalších dát z rôznych zdrojov, strategické poradenstvo a návrhy na realizáciu odporúčaní s cieľom nápomoci klientom posilniť ich konkurencieschopnosť. NEWTON Media poskytuje služby s cezhraničným a viacjazyčným presahom. Je členom medzinárodných odborných združení FIBEP a AMEC a zdieľa mediálny obsah s ďalšími agentúrami z celého sveta.

newton_logo

 

 

 

 

 

 

Kontakt pre média:

Kateřina Niklová
Firemná komunikácia
T: +420 225 540 287
E: katerina.niklova@newtonmedia.cz