medan.sk

sledujte nás:

Nový vizuál spravodajstva RTVS má najbližšie k BBC

Ako informuje medialne.sk RTVS včera spustila nové Správy RTVS. Vizuál by sa dal najbližšie prirovnať k terajšej BBC.

Zdroj: Vysielanie STV 1, 17.12.2012. V strede fotografia z www.bbc.com.

Zmenou prešli aj Správy a komentáre, tu dominuje modrá farba.

Zdroj: Vysielanie STV 2, 17.12.2012.

STV milo prekvapila. Zvolila farby, ktoré sa pre spravodajstvo štandardne používajú. Oproti orandžovo-žltému vizuálu je tento krajší, modernejší a plastickejší. Vizuálne pôsobia Správy RTVS dynamickejšie ako tomu bolo pri Správach STV.