medan.sk

sledujte nás:

Novinárska cena 2014: prehrali diskusie

So súhlasom organizátora Novinárska cena 2014 zverejňujeme plné znenie rozhodnutia porotcov neudeliť cenu v kategórie Najlepší rozhovor, beseda, diskusia v elektronických médiách.

Hodnotením kategórie Najlepší rozhovor, beseda, diskusia v elektronických médiách je samotný fakt, že sa porota rozhodla nevyhlásiť ani nominácie, a teda – logicky – ani víťaza. Stačila by teda táto jedna veta. Keďže však Novinárska cena by mala tvorcom poskytnúť aj reflexiu ich  práce – zhrňme dôvody takéhoto rozhodnutia:

– Prihlásené príspevky podľa poroty dostatočne nenaplnili štatút súťaže, ktorý v článku 5 hovorí, že cieľom súťaže je podporiť jedinečné práce, ktoré vynikajúcim spôsobom zachytávajú problematiku dnešnej spoločnosti, a tým prispievajú k jej skvalitňovaniu. Práve absencia skutočne aktuálnych, spoločensky dôležitých tém, ktoré by do verejného diskurzu prinášali nové podnety, je už druhý rok významným deficitom kategórie.

– Prihlásené príspevky – až na výnimky – nespĺňali profesionálne požiadavky na tento žáner. Prínos moderátorov, ich pridaná hodnota pre konečnú vyznenie príspevkov/relácií boli vo väčšine prípadov minimálne. Ich úloha sa často obmedzila len na udeľovanie slova, namiesto vedenia dialógu. V mnohých prípadoch bola neuspokojivá aj  úroveň jazykového prejavu.

– Porota si uvedomuje, že v supervolebnom roku časť kapacít vysielateľov odčerpali „povinné jazdy“ –  predvolebné diskusie a rozhovory. Tento typ príspevkov tvoril aj veľkú časť prihlásených. Pohybovali sa v predvídateľnom argumentačnom rámci, nezaujali ani výnimočnosťou obsahu, ani formy. Potvrdili skôr bezradnosť tvorcov v politických diskusiách.

– Porota nechce povedať, že medzi hodnotenými príspevkami neboli žiadne zaujímavé príspevky/relácie. Vo väčšine prípadov ich kvalitu však nevytvorili autori, ale respondenti: sila ich osobností, ich fascinujúce životné príbehy a rozprávačské umenie.

– Aj napriek svojmu rozhodnutiu nevyhlásiť nominácie a víťaza, porota chce vyzdvihnúť reláciu Portréty s Helenou Weinwurmovou redaktorky Hany Michalčíkovej a príbeh Navždy rodinou z cyklu Encyklopédie spravodlivých, autorky Dagmar Mozolovej. Tieto svedectvá z doby holocaustu boli odvysielané v RTVS, v Rádiu Slovensko. Porotu zaujali kultúrou prejavu, ale predovšetkým tým, že nad ostatnými vyčnievajú aktuálnym posolstvom – akcentujú osobnú statočnosť a vzájomnú solidaritu.

Na záver:

Tento ročník potvrdil trend z minulého roka – nižšiu úroveň prihlásených príspevkov a zužujúci sa rozsah vysielateľov, schopných vyprodukovať kvalitné relácie v tomto žánri. Na druhej strane, v rozhlasovom a televíznom priestore existuje rozmanitejšie zastúpenie relácii spadajúcich pod tento žáner. Odporúča preto organizátorom, aby po vyhlásení súťaže v budúcom roku našli spôsob väčšej aktivizácie tvorcov, vysielateľov a odbornej verejnosti, pri prihlasovaní príspevkov.

Členovia poroty:
Stanislava Benická, mediálna konzultantka
Karol Lovaš, kňaz, spisovateľ, pôsobil ako novinár
Petr Vavrouška, zahraničný reportér ČRo

DiskusiePoznámka: Spoločnosť NEWTON Media je partnerom súťaže Novinárske cena, svoje zastúpenie ma v Rade súťaže. Analytici portálu MEDAN.SK každý týždeň monitorujú hlavné politické diskusie. S porotou súhlasia, vyzdvihujú však moderovanie Branislava Závodského (Rádio Expres) a Branislava Dobšinského (Rádio Slovensko).