Nezabudlo sa na verejnoprávnu chartu?

Pred dvomi rokmi RTVS predstavila kampaň, kde prezentovala šesť hodnôt verejnoprávnosti. V novembri 2013 tak odznel aj prísľub generálneho riaditeľa, že neskôr RTVS prestaví verejnoprávnu chartu.

Čo je nové v tejto agende po uplynutí takmer dvoch rokov? Opýtali sme sa RTVS, ako ďaleko je v jej spisovaní?
„RTVS si naďalej stojí za všetkými záväzkami, ku ktorým sme sa prihlásili v našej minuloročnej kampani Hodnoty verejnoprávnosti. Sme presvedčení, že za uplynulé obdobie sa nám darí tieto hodnoty  úspešne aplikovať, o čom svedčí  viacero nezávislých prieskumov o kvalite nášho vysielania a tiež pozitívna spätná väzba, ktorú od verejnosti dostávame. Uvedomujeme si zásadný rozdiel medzi formálnym dokumentom a reálnym mediálnym obsahom, ktorý RTVS denne prináša svojim divákom a poslucháčom. Charta verejnoprávnosti je pre RTVS ďalším nástrojom napĺňania týchto hodnôt. V súvislosti s tvorbou dokumentov tohto typu sa harmonizujeme nielen s EBU (European Broadcasting Union), ale aj jednou z jej komisii Vision 2020,“ poslala nám odpoveď Dominika Šulková z RTVS.

ChartaPrečo je charta dôležitá?

Dnes má RTVS lepší marketing i program, ale nemá to, čo by pretrvalo do budúcnosti. A tým je súpis etických hodnôt a záväzkov voči verejnosti. Odborný dokument, ktorý by bol tvárou inštitúcie smerom navonok a jej svedomím smerom dovnútra. Už dnes sa RTVS riadi zákonmi, má Štatút RTVSŠtatút programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS a pred dôležitými udalosťami, akými sú napríklad voľby a referendá, vydáva Smernice.

Česká televízia má svoj Štatút. Od roku 2003 má aj Kódex České televize. Keď si z neho odcitujeme len pár viet, pochopíme, že také niečo potrebuje aj verejnoprávny divák na Slovensku.

Kultúrny záväzok: „Televize veřejné služby musí plnit úlohu jedné z nejvýznamnějších kulturních institucí v České republice.“

Čistota spravodajstva: Česká televize striktně rozlišuje mezi zprávou a hodnotícím soudem (komentářem).“

Rovný prístup k politickým stranám, aj k tým malým a mimoparlamentným: „Česká televize také vytváří podmínky pro přiměřenou účast mimoparlamentních politických stran a hnutí v těchto diskusích.“

Analýzy o svojej vyváženosti: „Česká televize pravidelně, nejméně jednou za čtvrt roku, uveřejní analýzu vyváženosti svého programu včetně porovnání prostoru, kterého se ve vysílání dostalo politickým stranám a hnutím. Vypracování takové analýzy objedná u renomovaného a na České televizi nezávislého odborného pracoviště.“

Newton december 2010
Ukážka analýzy vyváženosti, ktorú robila v roku 2010 spoločnosť NEWTON Media. Objednávateľom však bola Rada ČT, nie televízia.

Uplatňovanie Kódexu sleduje Etický panel České televize. Ide o piatich odborníkov, ktorí posudzujú sťažnosti. Vydávajú Uznesenia, kde riešia etiku programov i moderátorov. Uznesenie č. 7/2012 napríklad skúmalo sťažnosť Andreja Babiša, ČT odporučilo aby vždy dodržiavala „všeobecne platné pravidla slušnosti a zdvorilosti“.