medan.sk

sledujte nás:

NEWTON Media Group obsadil ďalšiu významnú pozíciu v medzinárodnej profesnej asociácií

Magdalena Horánska, CEO spoločnosti MCA Grupa, člen NEWTON Media Group, bola menovaná viceprezidentkou medzinárodnej asociácie agentúr monitorujúcich a analyzujúcích médiá FIBEP (Fédération Internationale des Bureaux d´Extraits de Presse). Je tak už druhou zástupkyňou spoločnosti NEWTON Media Group na významnej pozícii v medzinárodných profesných asociáciách.

Magdalena Horánska je jednou zo siedmych novozvolených viceprezidentov asociácie a zároveň jedinou zástupkyňou spoločností pokrývajúcich región strednej a východnej Európy.

Okrem Magdaleny Horánskej zastáva významnú funkciu v medzinárodnej sfére aj Petra Mašínová, CEO NEWTON Media Group, ktorá je členkou predstavenstva medzinárodnej asociácie pre meranie a vyhodnocovanie komunikácie AMEC (Association for Measurement and Evaluation of Communication).

NEWTON Media Group týmto posilňuje svoju expertnú pozíciu na medzinárodnom poli v oblasti Media Intelligence. V rámci činnosti obidvoch asociácií sa NEWTON Media Group aktívne podieľa na zdieľaní odborných skúseností a na formulácii medzinárodných štandardov v oblasti mediálneho monitoringu a analýz a meraní efektivity komunikácie. Jednou z aktuálnych tém je snaha zjednodušiť a spriehľadniť systém vyberania licenčných poplatkov v rámci Európskej únie.

NEWTON Media Group

Spoločnosť NEWTON Media Group je najväčší stredoeurópsky poskytovateľ služieb v oblasti Media Intelligence, ktoré zahŕňajú mediálny monitoring a analýzy, a to s tradíciou siahajúcou do roku 1995. Spoločnosť disponuje najväčším mediálnym archívom v strednej Európe, siahajúcim do roku 1996. Skupina pôsobí v ČR, na Slovensku, v Poľsku a prostredníctvom skupiny MCA Grupa tiež v Chorvátsku, Slovinsku, Srbsku, Bosne a Hercegovine, v Macedónsku a Kosove. Služby Media Intelligence spoločnosti NEWTON Media Group zahŕňajú oblasť “tradičných” médií, internetu a sociálnych sieťach. Portfólio služieb s pridanou hodnotou zahrňuje mediálny audit, strategické poradenstvo vrátane realizácie súvisiacich PR služieb – to všetko s cieľom posilniť konkurencieschopnosť klientov. NEWTON Media Group poskytuje služby s cezhraničným a viacjazyčným presahom. Svoju expertízu uplatňuje v spomínaných medzinárodných profesných organizáciách FIBEP a AMEC a zdieľa mediálny obsah s ďalšími agentúrami z celého sveta.

MCA Grupa

MCA Grupa, člen NEWTON Media Group, so sídlom v slovinskej Ľubľane pôsobí v krajinách bývalej Juhoslávie – v Slovinsku, Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, Srbsku, Macedónsku a Kosovu. Svoje služby ponúka MCA tiež v Albánsku a Čiernej Hore vo spolupráci s miestnymi partnermi. MCA Grupa pokrýva svojím monitoringom regionálne média, tlačené a online médiá, sociálne siete, blogy, fóra, diskusie a tiež televízne a rozhlasové vysielanie. Archív spoločnosti zachytáva 20 rokov online i off-line mediálnych správ a výstupov.

FIBEP

Medzinárodné profesné združenie FIBEP, založené v Paříži v roku 1953, združuje viac ako 100 spoločností z oblasti Media Intelligence zamestnávajúcich okolo 14 000 ľudí v 60 krajinách sveta. Jej členovia poskytujú služby v segmentu spracovania mediálnych dát, merania efektívnosti komunikácie, PR služieb a súvisiacich technických riešení.

AMEC

Medzinárodná organizácia AMEC, sídliaca v Londýne, je globálnym profesným združením a profesionálnym zázemím pre agentúry a expertov z odboru Media Intelligence. Zaoberá sa výskumom v segmente PR a meraním efektívnosti mediálnej komunikácie. AMEC má v súčastnosti cez 120 členov zo 41 krajín z celého sveta a jeho snahou je mimo iné zjednotiť pravidlá merania komunikácie a ich začlenenie medzi štandardné nástroje PR kampaní.

 

Kontakt pre média

Veronika Žák

Firemná komunikácia

T: 00420 605 721 511

E: veronika.zak@newtonmedia.cz