medan.sk

sledujte nás:

NEWTON Media expanduje na Balkán

Tlačová správa

Spojením MCA Grupa a NEWTON Media sa posilní produktová ponuka, know-how a klientský záber v strednej a juhovýchodnej Európe.

Spoločnosť NEWTON Media, a.s., líder stredoeurópského trhu monitoringu a analýz médií, oznámila akvizíciu skupiny MCA Grupa d.o.o., dominantného hráča v tomto odbore na trhu juhovýchodnej Európy. Kontrakt bol uzavretý podpísaním transakčných zmlúv 30. septembra 2014 v slovinskej Ľubľane.

Česká spoločnosť NEWTON Media pokračuje v medzinárodnom rozširovaní svojej pôsobnosti. Po úspešných akvizíciách v minulých rokoch v Poľsku a na Slovensku zamerala svoju pozornosť na balkánsky poloostrov. Od spoločnosti PRISTOP skupina d.o.o. odkúpila ich 51,49% podiel  v spoločnosti MCA Grupa. Ta sa radí medzi popredných poskytovateľov monitoringu a analýz médií v juhovýchodnej Európe.

“Skupina MCA Grupa je rozsahom tržieb bezmála taká veľká ako NEWTON Media. Spojením vzájomne posilníme naše technologické zázemie i produktové know-how. Spolupráca nám umožní ťažiť zo synergických efektov a zo silného postavenia na trhu, rozšíriť ponuku produktov a služieb a osloviť ďalšie významné skupiny zákazníkov naprieč regiónmi. Prepojením oboch spoločností vznikne silnejšia medzinárodná sieť profesionálov, ktorá prinesie ešte kvalitnejšie služby našim súčasným i budúcim klientom,” povedal Petr Herian, predseda predstavenstva NEWTON Media, a.s.. Spoločnosť tak chce byť lepšie pripravená reagovať na meniace sa potreby zákazníkov a poskytovať služby šité na mieru pre podporu ich konkurencieschopnosti naprieč europskými trhmy.

Základné informácie

MCA Grupa d.o.o.
Skupina MCA Grupa (http://www.kliping.rs/mca-grupa) so sídlom v slovinskej Ľubľane pôsobí v krajinách bývalej Juhoslávie – v Slovinsku, Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, Srbsku a Macedónsku a pokrýva oblasť s viac ako 20 miliónmi obyvateľov. Svoje služby ponúka MCA tiež v Albánsku, Kosove a Čiernej Hore v spolupráci s miestnymi partnermi. MCA Grupa pokrýva svojím monitoringom regionálne média, tlačené a online média, sociálne siete, blogy, fóra, diskusie, a tiež televízne a rozhlasové vysielanie. Archív spoločnosť zachytáva desať rokov online i off-line mediálnych správ a výstupov. Obdobne ako NEWTON je i MCA členom medzinárodných združení FIBEP a AMEC. Ročné tržby skupiny sa pohybujú v rádoch 145 mil. Kč.

Kontakty pre média: Kateřina NIKLOVÁ, firemná komunikácia, NEWTON Media, a.s.
E-mail: katerina.niklova@newtonmedia.cz
Tel.: +420 225 540 287