medan.sk

sledujte nás:

Názor: Sú Veľké noviny TV JOJ krokom späť?

Včera odštartovala televízia JOJ svoje nové spravodajstvo pod názvom Veľké noviny. Okrem zmeny vysielacieho času sa zmenila aj grafika. Medan.sk nezaujala. Nové štúdio nie je ani BBC, ani verejnoprávne, ani výstredné, ani ničím zaujímavé. Je sterilné. Podľa nášho názoru má teraz televízia JOJ najmenej vizuálne príťažlivé spravodajstvo na slovenskom televíznom trhu.

JOJ_noviny_medan

Zdroj: vysielanie TV JOJ, 1.9.2013

JOJ v štúdiu pridala červenú a v grafike zväčšila písmo. Prevaha červenej a „hviezdičiek“ navodzuje dojem, že divák sleduje niekdajšiu publicistiku ČREPINY.

Zdroj: vysielanie TV JOJ, 1.9.2013

Zdroj: vysielanie TV JOJ, 1.9.2013