medan.sk

sledujte nás:

Mistrík: Rada si plní úlohy, ale je ďaleko od ideálneho stavu

Na Slovensku takmer každý rok pribudne nový vysielateľ. V posledných rokoch to boli najmä nové celoplošné televízie. Kým v roku 2007 sme mohli hovoriť o piatich (TA3, Markíza, JOJ, STV 1, STV 2), v tomto roku ich máme oveľa viac (TV Lux, Plus, Doma, Dajto). Medan.sk sa zamyslel, či Rada pre vysielanie a retransmisiu má ešte kapacity na plnenie si svojich zákonných povinností?

Miloš Mistrík, predseda Rady odpovedal na naše otázky.

Stíha si Rada napĺňať zákonnú povinnosť v súčasnom personálnom a finančnom nastavení?

„Mzdový fond Rady sa každoročne znižuje. Rada pre vysielanie a retransmisiu v danej situácii plní svoje úlohy, lebo ani inak nemôže. Ale samozrejme, je to ďaleko od ideálneho stavu.       V posledných rokoch sme urobili v Rade viacero organizačných opatrení, dobudovali a zjednodušili sme elektronickú komunikáciu vnútri Rady aj navonok k občanom, prehľadali a využili sme všetky vnútorné možnosti, kde sa dá ušetriť. Dnes sa mi však zdá, že tieto možnosti sú už vyčerpané. Pritom je paradoxné, že občania – právom – požadujú perfektný a čo najrýchlejší výkon správnych orgánov, na ktoré sa obracajú so svojimi sťažnosťami a požiadavkami, hoci na druhej strane sa predkladajú neustále redukcie, akoby tu niekto chcel dospieť k bodu nula.“

Mala by sa Rada personálne posilniť? Alebo aké iné opatrenia by vám pomohli?  

„Napriek tomu, čo som povedal, si nemyslím, že by malo pribúdať členov Rady. Aj v porovnaní s inými štátmi máme približne priemerný počet členov, niekde je ich viac (Nemecko, Holandsko a i.), inde zasa menej (Poľsko, USA). Ale nedá sa priamo porovnávať, všade sú podobné orgány definované inak.

Ak by sa mohlo niečo zmeniť, tak by to boli tri veci:

1. legislatívne niektoré kompetencie Rady presunúť na nižšiu úroveň, teda na Kanceláriu Rady (napríklad registráciu retransmisie, registráciu nových digitálnych vysielateľov a pod.).

2. niektoré kompetencie, ktoré sú prakticky nevymáhateľné, z legislatívy vypustiť (napr. pri vstupe Rady do obchodných a autorských vzťahov prevádzkovateľov retransmisie s vysielateľmi).

3. personálne posilniť práve podpornú zložku Rady, teda Kanceláriu Rady, jej programový aj právny odbor, prípadne posilniť aj odbor styku s verejnosťou.“