Median sa zameria na Media Projekt

Nový business development director výskumnej spoločnosti Median Zbyněk Gabriel sa chce vo svojej funkcii venovať kvalitatívnemu posunu výskumu čítanosti tlačovín. Cieľom bude zvýšiť hodnovernosť  výsledkov výskumu.

zdroj: ihned.cz