Voľby do VÚC: Novinári nezlyhali

Medan.sk vypracoval kvantitatívnu mediálnu analýzu k pokračujúcim voľbám do regionálnej samosprávy. Na vzorke všetkých (a vybraných) slovenských médií sme skúmali, či novinári používajú viac slovo župa alebo VÚC. Na záver pripájame aj komentár, kde chválime novinárov a stručne komentujeme medializáciu Mariana Kotlebu.

Väčšia časť analýzy bola prezentovaná na celodennom seminári (Voľby v regionálnych médiách a limity prístupu k informáciám), ktorý sa uskutočnil v stredu na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Okrem analytika spoločnosti NEWTON Media na seminári vystúpili právnici Vladimír Pirošík, Igor Chovan a regionálna novinárka Katarína Čižmáriková.

Od roku 2006 v médiách dominuje slovo župa

medializacia_zupa

Na vývoji medializácie slov župa a VÚC vidíme, že na vzorke troch celoštátnych denníkov  (SME, Pravda, HN) začalo od roku 2006 dominovať slovo župa. Podiel v prospech župy je na úrovni takmer 55%. V televízii, rozhlase či bulvárnych denníkoch je podiel v prospech župy až okolo 70%.

zupa_vuc

Vzorku troch denníkov sme rozšírili o zdroj TASR. Výsledky znázorňuje horný graf. Na tejto vzorke médií prevažuje ešte slovo VÚC (59,1%), pretože v tlačovej agentúre za posledných 13 rokov prevážilo slovo VÚC (70,8%). Slovo župa sa v TASR medializovalo v tretine príspevkov (29,2%).

 vyvoj_medializacie

V roku 2013 sa jedno z kľúčových slov (VÚC, župa, samosprávny kraj) medializovalo na vzorke všetkých SR médií v 15 011 príspevkoch. Mesačne sa tak regionálnej samospráve venovalo viac ako 1 000 príspevkov, čo je dostatočná medializácia,  ak berieme do úvahy, že mesačne má napríklad premiér Robert Fico 800-1000 článkov, mobilný operátor či banka majú približne 300 článkov.

 medializacia_kotleba

V roku 2013 médiá publikovali 417 príspevkov, v ktorých sa vyskytlo meno Marian Kotleba. 55% všetkých príspevkov médiá publikovali v prvých dvanástich novembrových dňoch. Ak porovnáme jeho publicitu v roku 2011 a 2012, tak môžeme konštatovať, že medziročne publicita stúpla o 75%. Predpokladáme, že počet publikovaných príspevkov v roku 2013 ešte prevýši počty, ktoré zaznamenal v roku 2012.

Najväčší podiel na medializácii v roku 2012 mali príspevky o nevysporiadaných pozemkoch v obci Krásnohorské Podhradie (55% všetkých príspevkov).

Pochvala novinárom a poznámka ku Kotlebovi

(Komentár)

Zistenia kvantitatívnej mediálnej analýzy ukazujú, že v roku 2013 slovenskí novinári publikovali dostatočný počet príspevkov o samosprávnych krajoch. Každý mesiac sme zaznamenali viac ako tisíc príspevkov, podobné čísla mesačne generuje predseda vlády Robert Fico. Nuda v médiách nebola. Novinári pred voľbami do VÚC zapracovali. Nudné bolo skôr sledovať, aké nekompetentné odpovede dávali niektorí kandidáti a to, že niektorí kandidáti vôbec neboli pripravení na komunikáciu s masmédiami. Súhlasím aj so slovami politológa Martina Klusa, že kto chcel, tak si v týchto voľbách informácie o kompetenciách a problémoch svojho kraja našiel.

Z kvantitatívnej analýzy na slovo Marian Kotleba vyplýva, že tento politik si svoju kampaň v médiách spravil už v roku 2012, a to na téme nevysporiadaných pozemkov v Krásnohorskom Podhradí. Slovenskí novinári nemôžu za výsledky prvého kola regionálnych volieb v Banskobystrickom kraji, očakávam však, že politici začnú „zužovať“ túto tému tak, aby v nej vyzerali podozrivo aj novinári.