Medializácia tém A. Danka a zvýšená medializácia Horaliek

V kvalitatívnej analýze o predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi (SNS) sledovala spoločnosť NEWTON Media okrem štandardnej medializácie tém aj dve špeciálne kategórie, ktoré sa zamerali najmä na aktivitu predsedu a náboj medializácie. Analyzovali sme dva mesiace (september a október 2016). V mini analýze sme zmerali medializáciu Horaliek, ktorú výrazne podporili výroky Andreja Danka.

Každému z 542 spracovaných príspevkov bola pridelená jedna alebo viacero tém. Poradie a štruktúra najmedializovanejších tém charakterizuje A. Danka ako osobu, ktorá má rozhodovacie právomoci, komunikuje viacero tém, ktoré sú často monotematické.

V top desiatke sa nachádzajú aj problematické témy (koaličné problémy; komentáre; konflikt s Nicholsonovou; konflikt s opozíciou). Konflikty a komentáre sú však bežnou súčasťou mediálneho obrazu politikov, dôležitejšia je prezentácia vlastných tém a tie sa v medializácii A. Danka vyskytli aj na top pozíciách.

top_10_temIdeálna aktívna medializácia

V šiestich témach z top desiatky bol Andrej Danko iniciátorom alebo nositeľom témy. Dve témy, kde bol v komunikácii najaktívnejší, sa dostali na prvé dve miesta rebríčka medializácie tém. Pri politikoch sa to nestáva často, na prvých miestach majú spravidla kauzy, na ktoré iba reagujú.

Ideálna komunikácia politika obsahuje vo výraznej miere zastúpené témy, ktoré patria do jeho agendy a aspoň polovica príspevkov je ním aktívne komunikovaná. Andrej Danko mal takýchto príspevkov presne 50%.

danko_dalsie-temyKonflikt

V príspevkoch o A. Dankovi sme sa snažili identifikovať príspevky z kategórie spolupráca (politik spolupracuje, vyzýva k spolupráci, spája) a z kategórie konflikt (útočí, otvára citlivú tému, udržuje konflikt). Z 542 analyzovaných príspevkov sme dokázali konflikt identifikovať v 170-tich (31%), čo je primeraný podiel na najvyššieho ústavného politika. Až na konflikt s podpredsedníčkou NR SR L. Nicholsonovou (SaS) sa na prvých desiatich miestach objavili témy, ktoré striktne súvisia s jeho agendou. Čo môže naznačovať, že ide o žiadaný konflikt, ktorý politika odlišuje od iných a v médiách ho môže mať z komunikačného pohľadu pod kontrolou.

danko_vztahyHoralky zažili mediálnu explóziu

Andrej Danko nepriamo pomohol aj medializácii horaliek. Ich publicita stúpla medziročne o 500 percent. V septembri a októbri 2016 sa horalky medializovali v 164 príspevkov, pričom 70 percent príspevkov malo súvislosť s rokovacím poriadkom národnej rady.

danko_horalkyMetodika

Kvalitatívna analýza bola spracovaná ako ukážka reálnej analýzy osobností,  čomu bolo podmienené krátke sledované obdobie (september, október 2016). Spoločnosť NEWTON Media klientom pri reálnych zadania odporúča spracovať minimálne 12 mesačné obdobie.
Monitorované médiá: aktuality.sk, aktualne.sk, Denník N, Hospodárske noviny, Nový Čas, Plus 1 deň, Pravda, SME, Šport, Správy RTVS o 19:00 Jednotka, Hlavné správy o 18:30 TA3, Noviny TV JOJ o 19:30, Televízne noviny  o 19:00 TV Markíza.
Počet článkov spolu: 542.

Na analýze spolupracoval stážista Matúš Jankoľa.