medan.sk

sledujte nás:

Licenčná rada má podnet na Orange v Nočnej pyramíde

Rada pre vysielanie a retransmisiu bude riešiť sťažnosť voči Rádiu Slovensko. To malo podľa sťažovateľa pochybiť vo vysielaní Nočnej pyramídy, ktorá 12. februára 2015 hostila generálneho riaditeľa spoločnosti Orange Pavla Lančariča.
„Poslucháč považoval informácie, ktoré v nej odzneli, za skrytú reklamu spoločnosti Orange, prekážalo mu, že v relácii sa moderátorka hosťa pýtala na výslovnosť názvu spoločnosti v rôznych jazykoch, čo vníma ako precedens, na základe ktorého by mali byť do relácie pozývaní aj iní generálni riaditelia telekomunikačných spoločností. Sťažnosť je v štádiu prešetrovania. Na prešetrenie sťažnosti má Rada 90 dní od jej zaevidovania (v tomto prípade 16. 2. 2015), bude sa ňou teda zaoberať na niektorom z nasledujúcich zasadnutí,“ odpovedala nám Lucia Jelčová, hovorkyňa RPVR. Reláciu moderovala Kata Martinková.

RTVS nám tiež poskytla vyhlásenie, ktoré zaslal PR manažér Juraj Kadáš:
„Názov firmy v relácii zaznel na úvod pri privítaní hosťa a v jej závere. Téma Nočnej pyramídy nebola venovaná konkrétnej firme či prezentácii jej produktov, tým pádom žiadna priama či skrytá reklama vo vysielaní neodznela a Kata Martinková dodržala to, čo sa od moderátorky verejnoprávnej inštitúcie vyžaduje. Bola to profilová Nočná pyramída venovaná osobe Pavla Lančariča a o manažovaní podniku sa hovorilo výhradne vo všeobecnej rovine. Čo sa týka opakovania slova „Orange“, Pavol Lančarič  ako polyglot len odpovedal na otázku poslucháča, ktorého zaujímala výslovnosť slova Orange, čo v žiadnom prípade nemožno označiť za reklamu spoločnosti resp. jej produktov, keďže vo vysielaní nebolo spomenuté nič iné, iba výslovnosť názvu spoločnosti.“

Problém je zložitejší

Bežný problém nás zaujal preto, lebo rozhlasové stanice RTVS vysielajú denne niekoľko diskusných a kontaktných relácii. Redaktori si naozaj dávajú pozor, aby v ich relácii neodznela skrytá reklama. Veľmi prísni sú moderátori zdravotníckych relácií. Tí vyslovene zakazujú hosťom a poslucháčom menovať názvy liekov.
V relácii „Zahrajte mi túto“ nemôžu volajúci poslucháči menovať názov liečebného ústavu alebo nemocnice, ktorej chcú poďakovať a venovať jej pesničku na želanie. Občas sa stane, že moderátor živého formátu nedovolí menovať názvov internetových stránok, ktoré poskytujú ďalšie informácie alebo priamo súvisia s témou alebo názvom občianskeho združenia hosťa. Pravidlá väčšinou dopredu oznámi moderátor takto: „Prosím nemenovať názvy konkrétnych produktov a firiem …“

Zdroj: Webnoviny.sk/koláž

Zdroj: Webnoviny.sk/koláž

Divadlá, knihy, firmy

Keď bol v Nočnej pyramíde herec Milan Lasica (14.1.2015), moderátorka Petra Bernasovská povedala napríklad toto. „Dnes sa tu stretávame aj kvôli filme Rukojemník, ktorý je nakrútený aj vďaka podpore RTVS.“
Keď bol v Nočnej pyramíde herec Milan Kňažko (22.1.2015), moderátorka Hana Beranová povedala toto: „Prišli ste rovno z divadla, inak, kúsok z Divadla L+S.“

Mená firiem spravidla nezaznievajú. Moderátor Richard Šümeghy hostil v Nočnej pyramíde herečku Ivetu Kožkovú (9.2.2015). Predstavil ju tak, že meno jej firmy nepovedal: „Hosťom dnešnej Nočnej pyramídy je herečka a dnes vydavateľka, pracuje v oblasti marketingu, PR  a vydavateľských činností, Iveta Kožková.“