Hovorca poisťovne, ale akej?

Téma dôležitá pre hovorcov, ale aj ľudí, ktorí ďalej pracujú s mediálnym obsahom.

Hlavne v televíziách sa občas stane, že v popisku pri mene hovorcu absentuje názov spoločnosti. Divák tak nedostáva serióznu informáciu o osobe, ktorá mu tlmočí odborné alebo iné stanovisko. Nie je to profesionálne a nedáva to ani logiku, veď hovorcovia zastupujú svojich zamestnávateľov. Nekompletný popisok môže vzniknúť najčastejšie chybou redaktora. Vylúčiť sa nedá ani obava zo skrytej reklamy. Na konkrétny prípad, ktorý nedávno nastal vo vysielaní RTVS, sme sa opýtali hovorcov. Ako to vnímajú?  

Jednotka dňa 12.12.2015 odvysielala v magazíne VÍKEND príspevok o situáciach, kedy poisťovne nepreplatia určité poistné plnenie. Vyjadroval sa tu hovorca Generali Poisťovňa, hovorkyňa Komunálnej poisťovne a hovorkyňa Allianz Slovenská poisťovňa. Popisky však názov poisťovne neuvádzali. Reportáž pripravila Lucia Ležovičová.

Príspevok nepropagoval produkty, skôr vysvetľoval rôzne situácie, ktoré v praxi nastávajú. Uvedenie názvu poisťovne by v tomto prípade, podľa nášho názoru, nebola skrytá reklama. Predpokladáme, že osoba, ktorá sa vyjadruje je relevantná v danej téme, a tak nejde o neželanú reklamu. Ako príklad môžeme uviesť bankových analytikov, ktorým televízne spravodajstvo i publicistika vždy priraďujú názov banky, ktorú zastupujú.

vikend
Zdroj:  Jednotka, 12.12.2015

Stanovisko predsedu Asociácie hovorcov Slovenska

Je profesionálne, keď médiá neuvedú názov zamestnávateľa hovorcu? Odpovedá Milan Vanga, predseda Asociácie hovorcov Slovenska.

Vo všeobecnosti platí, že povinnosťou médií je poskytovať verejnosti správne a presné informácie. Zvlášť, v prípade verejnoprávnych médií. Uvedenie presného názvu zamestnávateľa hovorcu v popisku by malo byť pre médium z profesionálneho hľadiska automatické. Záleží aj na kontexte, do ktorého je vsadené stanovisko hovorcu. Pokiaľ sa celá reportáž týka iba jedinej inštitúcie alebo spoločnosti, nie je nevyhnutné zobraziť aj názov zamestnávateľa hovorcu. V iných prípadoch je to však pre diváka určite užitočnejšie, keď je popisok úplný. Úlohou hovorcov je poskytnúť informácie médiám tak, aby mohli profesionálne vykonávať svoju profesiu, mali rovný prístup k informáciám a tie mohli sprostredkovať svojim divákom a čitateľom. Túto povinnosť hovorcu vnímame bez ohľadu na to, či médium uvedie akú konkrétnu spoločnosť hovorca zastupuje. Členovia Asociácie hovorcov Slovenska rešpektujú svoj etický kódex, toho sa však Vaša otázka netýka. Rešpektovanie novinárskej etiky očakávame aj zo strany médií. V prípade neuvedenia zamestnávateľa ide o podobné pochybenie ako v prípade uvedenia nesprávneho názvu zamestnávateľa. Zo strany média ide okrem profesionality aj o jeden zo spôsobov vyjadrenia úcty a korektnosti k divákovi, poslucháčovi alebo čitateľovi, ktorí majú právo na správne a presné informácie.“

Stanovisko hovorcu z reportáže

Milan Janásik, manažér komunikácie a hovorca Generali Poisťovňa: „Prácu novinárov si veľmi vážim. Ak neuviedli názov poisťovne, určite to nebolo s cieľom niečo zamlčať, ale pravdepodobne len preto, že sa obávali, aby nerobili firme reklamu. Celkovo si však myslím, a osobitne v prípadoch, keď v reportáži vystupujú hovorcovia viacerých inštitúcií, že názov poisťovne mohol a mal byť pokojne uvedený. Bolo by to tak korektnejšie aj vo vzťahu k divákovi, určite však za tým netreba hľadať žiaden zámer.“

Pozreli sme si staršie vydania magazínu Víkend. V jeho prospech hovorí fakt, že dodržuje jednotný postup, a teda pri komerčných subjektoch neuvádza názov spoločnosti, za ktorú daná osoba hovorí. Presnejší popisok uviedli napríklad v prípade základnej školy alebo v prípade nemocnice.

Zdroj: Jednotka,
Zdroj: Jednotka, 21.11.2015

Prípadov, kedy sú popisky neúplné, nie je v televíziách veľa. Najčastejšie televízne spravodajstvo neoznačuje stranícku príslušnosť politikov (Férové televízne spravodajstvo?), upozorňujeme na to často na našom facebookovom profile.