medan.sk

sledujte nás:

Do vedenia NEWTON Media prichádza Věra Lhotská z Economie

Vo februári sa stala novou členkou vedenia spoločnosti NEWTON Media jedna z najvýraznejších osobností českej mediálnej brandže Věra Lhotská. Po štrnástich rokoch opustila mediálnu spoločnosť Economia, kde pôsobila na pozícii riaditeľky komunikácie a výskumu, ale aj ako marketingová riaditeľka. Príchod poprednej českej expertky na mediálne výskumy, ktorej zásluhou sa do Česka okrem iného dostal výskum zameraný na životný štýl a mediálne chovanie decision makerov LAE, znamená výrazné posilnenie spoločnosti NEWTON Media.

„Zdvihla som sa od stola, kde sa obsah tvorí, aby som si sadla za stôl, kde sa obsah zhodnocuje. Pre dnešnú dobu je charakteristický neustály príval informácií s neľahko rozpoznateľnou relevanciou. V tomto mori dát je jednoduché utopiť sa, ale ak ich viete dobre analyzovať, viete sa orientovať vo svete mediálneho obsahu, dokážete uloviť nové príležitosti pre biznis,“ spresnila Lhotská ciele svojho pôsobenia v NEWTONe.

Věra Lhotská bude v NEWTON Media riadiť Business Development. Líder v monitoringu trhu v strednej a juhovýchodnej Európe, ktorý pokrýva mediálny priestor so 75 miliónmi obyvateľov, tak do svojho vedenia získava ďalšiu skúsenú manažérku.

„Keď spoločnosť prechádza zásadnou zmenou kurzu, snažíte sa priviesť tých najväčších profesionálov s víziou a odhodlaním. Príchod Věry Lhotské je prirodzenou súčasťou nášho rozhodnutia poskytovať v NEWTONe služby zodpovedajúce výzvam digitalizovaného a globalizovaného trhu a z nich prameniacich individuálnych potrieb klientov,“ dodala Petra Mašínová, riaditeľka NEWTON Media, a.s..

O spoločnosti NEWTON Media, a.s.

NEWTON Media je najväčší stredoeurópsky poskytovateľ služieb mediálneho monitoringu a analýz s tradíciou, siahajúcou do roku 1995. Pôsobí v ČR, na Slovensku, v Poľsku, Chorvátsku, Slovinsku, Srbsku, Bosne a Hercegovine a Macedónsku. Monitoring a analýzy NEWTON Media pokrývajú oblasť “tradičných” médií, internetu a sociálnych sietí. Spoločnosť disponuje najväčším mediálnym archívom v strednej Európe, siahajúcim do roku 1996. Klienti rovnako využívajú služby včasného varovania pri krízovej komunikácii, monitoring reklamy i tréningy v oblasti sociálnych sietí. Portfólio služieb s pridanou hodnotou zahŕňa kombinované analýzy na báze mediálnych a ďalších dát z rôznych zdrojov, strategické poradenstvo a návrhy na realizáciu odporúčaní s cieľom nápomoci klientom posilniť ich konkurencieschopnosť. NEWTON Media poskytuje služby s cezhraničným a viacjazyčným presahom. Je členom medzinárodných odborných združení FIBEP a AMEC a zdieľa mediálny obsah s ďalšími agentúrami z celého sveta.

Kontakt pre média

Kateřina Niklová

Firemná komunikácia

T: 00420 225 540 287

E: katerina.niklova@newtonmedia.cz