Demagog.sk má 5 rokov, zhodnotili sme pre nich diskusie

Projekt Demagog.sk dnes prezentuje výsledky svojej práce za posledných 5 rokov. Od začiatku je na Slovensku i v Českej republike partnerom pre monitoring médií spoločnosť NEWTON Media. Kým Demagog.sk hodnotí kvalitu diskusie, Medan.sk na pravidelnej báze sleduje dĺžku prerečnených minút politikov v politických diskusiách a v pravidelných ročných rebríčkoch informuje, ktorí politici najčastejšie navštevujú politické diskusie.5 rokov DemagogV päťročnej analýze Demagog.sk hodnotíme aj kvalitu moderátorov a relácií. Vyberáme z nich to podstatné:

Všeobecný pohľad

– v uplynulých piatich rokoch sa médiá prirodzene zameriavali na hlavných aktérov slovenskej politiky a hoci sa v diskusných reláciách vymenilo za päť rokov viacero moderátorov, za sledované obdobie nemožno hovoriť o významných zmenách v prístupe politikov a moderátorov k politickým diskusiám

– za posledný rok z noviniek zaujal formát Rádia Expres s názvom Naživo s Branislavom Závodským a moderátorský výkon Zuzany Hanzelovej, sporadickej moderátorky formátu Z prvej ruky na Rádiu Slovensko

Na telo

– sila formátu bola v pôvodnom nastavení, a to jeden hosť verzus ostrá moderátorka

– neskôr sa častejšie zaraďovali duely politikov. Tie boli určite atraktívne na prilákanie diváckej pozornosti, ale ich vecná aj obsahová úroveň pomaly klesala

Sobotné dialógy

– diskusia je svetlým miestom na poli politických diskusií

– moderátor diskusie je Branislav Dobšinský, ktorý je zároveň povereným vedúcim rozhlasového spravodajstva

– Dobšinský je nekrompromisným hostiteľom pozvaných politikov, neraz nenasleduje mediálnu bublinu, ale diskusiu od prvej otázky postaví na základných faktoch

– vyzdvihnúť treba citovanosť v iných médiách

– chýba to, že diskusia doteraz nemala zo strany RTVS imidžovú kampaň

O 5 minút 12 a V politike

– hoci ide o pravidelné nedeľné diskusné relácie dvoch konkurenčných televíznych staníc, oba formáty sú prakticky totožné, čo sa týka výberu tém, hostí a prístupov moderátorov

– obe debatné relácie poskytujú politikom dostatočný priestor na vyjadrenie názorov, neraz i na zopakovanie ich stanovísk, ktoré boli celý týždeň dostupné vo všetkých spravodajstvách

– moderátori zvyknú otvoriť diskusiu otázkou: „Tak ako to teda je?“. Touto otázkou prirodzene celú tému a nasledujúce minúty úplne odovzdajú do rúk politikov. Tí tak majú veľký priestor na politické postoje a klišé. Moderátor často zasahuje až neskôr, keď sa rozbehnutí politici nevedia zastaviť.

Za posledných 5 rokov (2010-2014) sme zrátali, že suverénom v počte návštev diskusií je Robert Fico, ktorý ich navštívil 137-krát. Kompletné výsledky ponúka nasledujúca analýza:

 Projektu Demagog.sk držíme aj naďalej palce.