Borec rečnil najviac. MLUVNICA pojednáva o prezidentovi Kiskovi

Analýza diskusií za 38. týždeň vypracovaná na základe prepisov spoločnosti NEWTON Media. Jej základom je meranie času vystupujúcich diskutérov.

Dnes okrem pravidelných grafov uvádzame na konci článku aj nepravidelnú rubriku MLUVNICA nárečia politického, kde budeme rozoberať postrehy o tom, ako politici hovoria. Prvú kapitolu otvárame prezidentom Andrejom Kiskom.

V uplynulom týždni najviac rečnil minister spravodlivosti Tomáš Borec (nominant Smeru-SD). Navštívil relácie O 5 minút 12 a V politike, v ktorých spolu rečnil takmer 30 minút.

Pozrite si grafy za každú reláciu:

38tyzden_diskusieÚdaje v grafoch sú zobrazené ako h/m/s. Súčet hodnôt nevyjadruje celú dĺžku relácie, pretože uvádzame len hostí a moderátorov, nie reportážne vstupy. Prečítajte si aj príspevky na demagog.sk, ktorý skúma pravdivosť výrokov v politických diskusiách.

 

Mluvnica_strokes

MLUVNICA – nepravidelná rubrika o tom ako politici hovoria

Prezident Andrej Kiska poskytol interview Martinovi Strižincovi vo verejnoprávnej diskusii O 5 minút 12, a tak sme analyzovali ako hovoril.

V prvom rade sme zistili, že prezident často používal výrazy „v prvom rade“ a „pravdaže“. V analyzovanej relácii každý výraz zaradil do svojich odpovedí deväťkrát.

V prvom rade = o tomto chcem predovšetkým hovoriť. Respondent si ohraničí odpoveď na ten fakt, ktorý musí komunikovať. Otázka novinára je tak hneď na začiatku posunutá do inej, novej polohy. Napríklad Ivan Mikloš rád začínal svoje odpovede tak, že zdôraznil, čo on považuje za dôležité: „ale, čo je podľa mňa dôležité …, toto je podľa mňa dôležitejšie …“.

Pravdaže = prejav konsenzu. V písomnom prejave je výraz nadbytočný, naopak rozhovor dvoch osôb zjemňuje do polohy „ja vám rozumiem, je to tak, malo by to tak byť …“.

Prezident hovorí o sebe v jednotnom čísle („budem“). V jeho vystúpení sme nezaznamenali používanie množného čísla („budeme“). Niektorí štátnici sem-tam používajú obidva výrazy, čo niekedy pôsobí rozpačito alebo, ako by sme dnes povedali, staromódne.

Do MLUVNICE nárečia politického zaraďujeme prezidentovu širokú poetickú odpoveď na otázku o logistickom sklade NATO v Poprade. Jej kratšia verzia mohla vyzerať asi takto: „Základňu NATO by som na Slovensku nedovolil“. No, v nárečí politickom odznela takto:

„Z pohľadu môjho, v Poprade žijú moje malé deti, moja manželka, moji rodičia a ako rodič, ako občan tohto mesta by som nikdy nedovolil, aby tu vzniklo čokoľvek, čo by len malilinkým percentom navýšilo akékoľvek riziko života našich občanov. A ako prezident Slovenskej republiky by som to nedovolil, aby v žiadnom, v žiadnom, aby vzniklo niečo pri žiadnom meste, mestečku alebo dedine, čo by reálne čo len percentom navýšilo akékoľvek riziko. To by som sa zásadne postavil proti.“