BBC je top v RTVS, CNN v JOJ

Z krátkej kvantitatívnej analýzy za rok 2014 vyplynulo, že zahraničné televízie alebo agentúry sa najčastejšie medializovali v Správach RTVS o 19:00, a to konkrétne BBC, Bloomberg, Reuters, AFP a AP. CNN bola najčastejšie spomenutá v Novinách TV JOJ.

Rebríček šiestich vytipovaných zahraničných televízií alebo agentúr vedú verejnoprávne televízie, tretia skončila TA3.

CNNMetodika:
V mediálnom archíve spoločnosti NEWTON Media sme prehľadali šesť kľúčových slov (CNN, BBC, Bloomberg, Reuters, AFP, AP) v siedmich televíznych spravodajstvách na Slovensku a v Českej republike. Neskúmali sme obsah príspevkov, médiá teda mohli zahraničné zdroje citovať alebo informovať priamo o nich. Sledované obdobie bolo od 1.1. do 31.12.2014.