Analýza vybraných aspektov, ktoré sprevádzali publicitu Mariana Kotlebu

Spoločnosť NEWTON Media vypracovala mediálnu analýzu, ktorá rozoberá vybrané aspekty medializácie Mariana Kotlebu. Analýza okrem zistení ponúka podnety a kladie otázky. Chce vyplniť diskurz, ktorý aktuálne prebieha na Slovensku. Analýza bola vypracovaná na vzorke všetkých slovenských médií (1 184 príspevkov) a ďalej na užšej vzorke vytypovaných médií (384 príspevkov), v období od 9. do 27.11.2013.

Hlavné zistenia

● najväčší podiel na publicite Mariana Kotlebu mali internetové portály (55%)
● výraz „extrémista“  mohol stratiť negatívnu konotáciu
● víťazstvo Kotlebu väčšinou neprekvapilo občanov, prekvapení boli Maňka a Gašparovič
● výraz „cigánskych parazitoch“ bol čiernym pasažierom v textoch slovenských médií
● Kotleba sa nepíše s dĺžňom v krstnom mene, 459 príspevkov ho však opísalo ako Marián
● Marian Kotleba nie je predseda ĽS NS, všimol si to len Plus 7 dní

Otázky, na ktoré nedávame jednoznačné odpovede

● Pochybili médiá?
● Uvedomujú si diváci televíznych novín, že ich médium často preháňa?
● Je podstatné, že Kotleba hovoril v TA3 alebo to, čo hovoril?

 Medializácia Mariana Kotlebu v skupinách médií

2grafyGrafy zachytávajú zastúpenie jednotlivých skupín médií na medializácii Mariana Kotlebu a to podľa počtu príspevkov a podľa mediálneho vplyvu. Sledované obdobie: 9.- 27.11.2013, vzorka všetkých slovenských médií, spolu 1 184 príspevkov. 

Extrémista, típek, extravagantný … 

Domnievame sa, že výraz „extrémista“ stratil negatívnu konotáciu a určitá časť obyvateľstva mu dnes pridáva neutrálnu konotáciu. Vychádzame z toho, že mediálna realita na Slovensku často operuje s výrazom „extrém“ a to v rôznych podobách, napríklad extrémne výčiny počasia, ale predovšetkým bohaté využitie má tento výraz v bulvárnych médiách a v reality show.

Nazdávame sa, že výraz „extrémista“ môže určitým skupinám obyvateľstva splývať s výrazom „extravagantný“ alebo dokonca so slangovým výrazom „típek“. Ak je náš predpoklad relevantný, tak v určitých skupinách obyvateľstva sa mohlo upozorňovanie na „extrémizmus“ Mariana Kotlebu míňať účinku.

Víťaz Kotleba – kto ostal prekvapený?

V monitorovanej užšej vzorke médií (384 príspevkov) sme zaznamenali 81 výrokov, ktoré obsahovali informáciu o tom, či autor (resp. redaktor, moderátor, respondent) ostal alebo neostal prekvapený z postupu Mariana Kotlebu do druhého kola regionálnych volieb alebo z jeho definitívneho víťazstva. 70 výrokov komunikovalo prekvapenie. Vo väčšine prípadov išlo o úvodné vety spravodajských textov, ktoré možno pripísať novinárom.

kotleba_panaci

Z výsledkov vyplýva, že najmä starostovia a bežná populácia takýto výsledok očakávala, prekvapený ostal protikandidát Vladimír Maňka a prezident Ivan Gašparovič.

Čierny pasažier

Za čierneho pasažiera sme označili výrok „cigánskych parazitoch“, ktorý sa v užšej vzorke médií medializoval 24 krát (6% všetkých príspevkov). Marian Kotleba povedal tento výrok „priamo“ len dva krát, a to v spravodajstvách televízií JOJ a čiastočne aj TV Markíza (odznelo len „parazitov“).

Na užšej vzorke médií sme zaznamenali len dva príspevky (Hospodárske noviny, Správy RTVS), ktoré v čase pred vyhlásením výsledkov druhého kola regionálnych volieb, informáciu o trestnom konaní doplnili o vetu, že „trestné stíhanie Okresný súd v Banskej Bystrici zastavil z dôvodu neodôvodnenej obžaloby.“

Politologička Alena Kluknavská

Autorka sa zoberá témou extrémizmu a jej komentáre publikoval denník SME. V komentári s názvom „Nie je extrémista ako extrémista“, upozorňovala, že výhra Kotlebu nie je prekvapujúca a na verejnosti už nepôsobí ako extrémista, ale ako radikálny politik (SME, 19.11.2013). Ešte v októbri 2013 v komentári s názvom „Nepriatelia pred bránami?“ predpokladala, že extrémisti budú v regionálnych voľbách zbierať protestné hlasy (SME, 22.10.2013).

Médiá

Médiá nemali inú možnosť ako postupovať presne tak ako postupovali. Nedostatkovým tovarom na mediálnom trhu bola publicistika, investigatívne programy, verejné diskusie či autorské dokumenty, ale aj servisné rubriky. Vo verejnoprávnych médiách sme nezaznamenali diskusný formát, ktorý by sa venoval nezamestnanosti v konkrétnom odvetví či regióne, ktorý by riešil bezpečnosť konkrétneho regiónu alebo okresu. Zvykli sme si, že diskusiu vedú moderátori s politikmi a odborníkmi, občan je len divák s právom otázky. Tento štandard však zapríčinil, že občania sú z diskusií dlhodobo vylúčení. Absentujú formáty, kde môže občan priamo do živého vysielania vyjadriť svoj názor.

Komerčné televízie ponúkajú reportáže zabalené do emócií. Je len na divákovi, ktorú emóciu si z reportáže vyberie a hlavne zapamätá. Sledovanie televízie je založené na tom, že fakty idú do úzadia a najviac sa aktivizuje podprahové citové a vizuálne vnímanie. Ak je reportáž vyrobená zámerne emocionálne (prestrihy, zvukový „podmaz“, ilustračné obrázky) jej efekt je zdvojený. Populácia, ktorá má prehľad a kritický postoj k mediálnemu obsahu, takúto reportáž naopak vníma ako „brak“.

Diskusia na TA3

TA3 odvysielala diskusiu kandidátov pred 1. kolom regionálnych volieb. Marian Kotleba sa spočiatku nehlásil o slovo, aby nakoniec predviedol monológ dlhý šesť minút. Ten sa dal potom výborne využiť na sociálnych sieťach. Najlepšie to ilustruje toto video zo stránky YouTube.  Domnievame sa, že kandidát taktizoval, pretože potreboval súvislý priestor bez prestrihov. Takmer celý čas bol v zábere kamery len Kotleba. Kto si pozrel na YouTube len túto časť, nemohol nesúhlasiť s tým, čo Kotleba hovoril.

Novninárka Ľudmila Lacková

Na vzorke všetkých médií sme našli len jeden príspevok, ktorý oznámil, že predsedom ĽS NS nie je Marian Kotleba. Možno nepodstatná informácia, ale podstatná je otázka: Prečo táto informácia v spravodajských textoch všetkým unikla? Neunikla však novinárke Ľudmile Lackovej: „Pátranie po tom, čo je vlastne Marian Kotleba za človeka, naráža hneď na začiatku na prekvapivé zistenie, že nie je predsedom Ľudovej strany Naše Slovensko, ako mnohí mylne predpokladajú, tým je Martin Bieluský z Piešťan. Kotleba je iba tvárou tejto strany, jej chodiaca reklama.“ (Plus 7 dní, 20.11.2013).

Záver

Mediálna explózia článkov ohľadom Mariana Kotlebu nebola mimoriadna, podobne tomu bolo, keď sa KSS dostala do NR SR. Redaktori spravodajstva, či už v printových alebo v elektronických médiách, nemajú veľa možností, aby tému „Extrémista Kotleba“ spracovali na základe iných postupov, ako to robia pri podobných veľkých témach (napríklad veľká tragická udalosť). Pre médiá je každá nová téma tou istou rutinou. „Médiá pochybili“ – je prázdny výrok. Potrebné je konkrétne upozorniť na texty a reportáže, ktoré by mali posúdiť príslušné autority.

Kompletnú mediálnu analýzy si môžete stiahnuť na tomto odkaze Analýza vybraných aspektov, ktoré sprevádzali publicitu Mariana Kotlebu.